Řeka Morava / Dolní Morava - HanušoviceDolní Morava
Hanušovice

Celý tento úsek toku řeky Moravy lemuje silnice II/312, která spojuje města Králíky a Hanušovice a železniční trať. Soužití mezi přirozeným vodním tokem a liniovými stavbami je řešené mnoha mosty a opěrnými zdmi. Morava tu přibírá zprava tyto přítoky: Zlatý potok, Vysoký potok, Kamenný potok a Počátecký potok, zleva pak Malá Morava a Zelený potok. Mimo nich také spousta menších přítoků. Během toku tu najdeme spoustu jezů a náhonů po obou březích. Přímo na řece leží obec Vlaské. Po celém tomto úseku najdeme bezpočet kouzelných tůněk i zákoutí, jakož i nivy podél břehů. Hezky si lze řeku prohlédnou z pomalého motorového vlaku a to stojí za to!


Železniční most přes Moravu u obce Červený Potok na trati Hanušovice – Lichkov.
1
Řeka Morava podtéká pod železničním mostem na trati Hanušovice – Lichkov u Červeného Potoka.
2
Morava nad silničním mostem Pod Mlýnem mezi obcemi Červený Potok a Horní Hedeč.
3
Pod Mlýnem, silniční most s jasnou nynější hranicí krajů, která ovšem nesedí se zemskou hranicí mezi Čechami a Moravou.
4
Morava si to uhání k východu nad silničním mostem Pod Mlýnem mezi obcemi Červený Potok a Horní Hedeč.
5
Sytě zelená levobřežní niva Moravy Pod Mlýnem, v pozadí západní část Jeseníků.
6
Morava přitéká pod most u obce Horní Hedeč.
7
Most přes Moravu pohledem z odbočky silnice na Horní Hedeč.
8
Zlatý potok posiluje Moravu zprava u obce Horní Hedeč.
9
Morava zrcadlí ve svém bystrém toku sluneční paprsky tak, jako by byly úplně všude.
10
Opěrná zeď na levém břehu Moravy chrání zejména silnici II/312 mezi městy Králíky a Hanušovice nedaleko odbočky na Horní Hedeč.
11
Slunce se zrcadlí v proudící hladině Moravy nedaleko obce Horní Hedeč.
12
Nádherný malý jez na Moravě mezi soutoky se Zlatým potokem a Malou Moravou přímo vybízí ke koupání.
13
Malá Morava posiluje řeku Moravu zleva a jak vidno, je opravdu menší.
14
Vysoký potok posiluje Moravu zprava těsně pod jejím soutokem s malou Moravou.
15
Pohled proti proudu Moravy z mostu k obci Vysoký Potok, vlevo se vlévá Vysoký potok a vpravo za křovím Malá Morava.
16
Most přes Moravu k obci Vysoký Potok.
17
Pohled proti proudu Moravy z železničního mostu v Podlesí.
18
Železniční most přes Moravu na trati Lichkov – Hanušovice, v pozadí železniční stanice Podlesí.
19
Silniční most přes Moravu u Podlesí.
20
Železniční a silniční most u Podlesí jsou blízko sebe.
21
Jez na Moravě u Podlesí je přímo pod silnicí.
22
Náhod se vrací do řeky Moravy pod domem.
23
Pila v Podlesí je přímo u řeky Moravy.
24
Silniční most přes Moravu by nás převedl na Podlesí.
25
Přímý úsek Moravy nad mostem na Podlesí.
26
Potrubní mostek přes Moravu pod mostem na Podlesí.
27
Levostranný přítok Moravy pod Valbeřicemi.
28
Mechem obrostlá, lopuchy lemovaná opěrná zídka odděluje Moravu od železniční trati Hanušovice – Lichkov.
29
Jeden z nejkrásnějších přirozených mostů přes řeku Moravu se nachází kousek po proudu od mostu na Podlesí.
30
Železniční most přes Moravu na trati Hanušovice – Lichkov přibližně na polovině cesty mezi stanicemi Vlaské a Podlesí.
31
Železniční trať Hanušovice – Lichkov Moravu přemosťuje mnohokrát, zato silnice Hanušovice – Králíky vede většinou po jejím levém břehu.
32
Jez a počátek levobřežního náhonu na Moravě pod Vojtíškovem.
33
Pohled z kolejí přes most na jez pod Vojtíškovem.
34
Detail jezu pod Vojtíškovem.
35
Levobřežní náhon Moravy pod Vojtíškovem.
36
Železniční most na trati Lichkov – Hanušovice s tunelem, kde kolej je posazená asymetricky.
37
Pohled proti proudu Moravy z železničního mostu na trati Lichkov – Hanušovice od tunelu.
38
Asi se počítalo z dvoukolejkou, kdoví… Železniční most na trati Lichkov – Hanušovice pohledem z tunelu.
39
Morava proudí dále na východ. Pohled z železničního mostu na trati Lichkov – Hanušovice od tunelu.
40
Hezké odpočívadlo na levém břehu řeky Moravy asi 1 km proti proudu od obce Vlaské.
41
Silniční most přes Moravu asi 1 km proti proudu od obce Vlaské.
42
Malý pravobřežní přítok Moravy, do trubek svázaný asi 1 km proti proudu od obce Vlaské.
43
Počátek pravobřežního rybničního přivaděče nad obcí Vlaské. Voda je tu nadržena malým jezem.
44
Nad obcí Vlaské je krátký úsek, kdy Morava těsně přiléhá k silnici Králíky – Hanušovice a jejich soužití koriguje opěrná zeď.
45
Most přes Moravu nad obcí Vlaské.
46
Morava uhání od mostu k obcí Vlaské.
47
Odbočka k rybničnímu hospodářství pod mostem nad obcí Vlaské.
48
Morava uhání dosti bystře na severovýchod pod mostem nad obcí Vlaské.
49
Most přes Moravu pod obcí Vlaské se souběžnou ocelovou konstrukcí.
50
Ostrůvek v Moravě pod obcí Vlaské.
51
Pravotočivý oblouk řeky Moravy pod obcí Vlaské v souběhu se silnicí Králíky – Hanušovice.
52
Větší kámen dělá malinkou tišinu v proudu za ním, je to místo, kde ryby najdou dočasný úkryt.
53
Je zajímavé, že takový klacek se udrží akrobatickým způsobem na kameni v řece Moravě.
54
Boží muka u mostu přes Moravu, který spojuje osamělé lidské obydlí s okolním světem.
55
Pobřežní porosty zasahují v některých místech poměrně dost nad vodu.
56
Popelnice u mostu přes Moravu nad Hanušovicemi svědčí o řídké, ale přesto obydlenosti pravého břehu řeky v tomto úseku.
57
Zdá se, že u¨zde došlo k pokusu o regulaci, ale pokud břeh nebude ještě zpevněn vegetací...
58
Klasický obraz řeky Moravy nad Hanušovicemi: Silnice, vpravo řeka, přes řeku co chvíli most.
59
Tento most přes Moravu nad Hanušovicemi je zvláštní zejména ve výšce zábradlí na straně proti proudu.
60
Morava se nad Hanušovicemi od silnice vzdaluje jenom na chvilku, aby se záhy zase vrátila k ní.
61
Za tímto hustým křovím se skrývá levobřežní přítok řeky Moravy nad Hanušovicemi.
62
Lávka přes Moravu nad Hanušovicemi je spojnicí pro obydlí na pravém břehu řeky.
63
Kamenný náplav na levém břehu řeky Moravy nad Hanušovicemi.
64
Panel prostě do řeky nepatří, ten pozná i necvičené oko a řece způsobuje více trápení, než radosti.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:54:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Morava pod Vilemínkou - Dolní Morava | Dolní Morava - Po proudu:Hanušovice | Hanušovice - Postřelmov


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!