Řeka Morava / Hanušovice - PostřelmovHanušovice
Postřelmov

Úsek toku řeky Moravy mezi městem Hanušovice a obcí Postřelmov patří k těm vůbec nejkrásnějším místů na celém toku, přičemž je ovšem brát zřetel na silnou subjektivitu vnímání. Řeka tu přijímá zprava tyto přítoky: Raškovský potok, Komňatský potok, Bušínský potok a Kamenný potok, zleva pak Bohdíkovský potok a z obou stran ještě spoustu malých potůčků. Nachází se zde také hojnost jezů a mlýnských náhonů. Řeka se tu ubírá údolím, které se pak rozšiřuje v útvar, zvaný Mohelnická brázda. Protéká těmito obcemi: Raškov, Bohdíkov, Ruda nad Moravou, Bartoňov a Bohutín. Přetíná ji tu spousta mostů železničních i silničních a množství lávek pro pěší a cyklisty. Poblíž se nachází přírodní rezervace Na hadci. O čistotě vody tu lze říci, že je velice dobrá.


Těsně pod Hanušovicemi lze na poměrně dlouhém úseku Moravy spatřit překrásné scenérie ranního Slunce.
1
Morava pohledem z vyvýšeniny na silnici z Hanušovic na Raškov.
2
Zemědělská stavba v pravobřežní nivě řeky Moravy mezi městem Hanušovice a obcí Raškov.
3
Šikmý brod přes řeku Moravu nad obcí Raškov.
4
Překrásné ranní Slunce nad pravobřežní nivou řeky Moravy nad obcí Raškov.
5
Slunce svými paprsky přímo něžně dobývá řeku Moravu nad lávkou k nádraží v Raškově.
6
Lávka přes Moravu od nádraží v Raškově.
7
Sluncem zalité jsou všechny barvy krásnější, nejinak tomu je i pod lávkou přes Moravu, vedoucí na nádraží v Raškově.
8
Vodočet v Raškově pod lávkou, vedoucí na nádraží.
9
Morava v Bohdíkově si to míří pod silniční most.
10
Silniční most přes řeku Moravu v obci Bohdíkov.
11
Břehy řeky Moravy jsou pod mostem v Bohdíkově zkanalizovány, ale alespoň esteticky zdařilým způsobem.
12
Prosluněný tok Moravy v obci Bohdíkov.
13
Kouzlo slunečních paprsků ve vodní hladině.
14
Nad každou vodou může být duha...
15
Morava nad lávkou v Bohdíkově.
16
Lávka přes řeku Moravu v Bohdíkově.
17
Pohled proti proudu Moravy silnice uprostřed obce Bohdíkov.
18
Horní silniční most přes řeku Moravu v Bohdíkově.
19
Levobřežní cesta podle řeky Moravy pod horním silničním mostem v Bohdíkově.
20
Morava proudí k dolnímu silničnímu mostu v Bohdíkově.
21
Dolní silniční most přes řeku Moravu v Bohdíkově.
22
Sytá zeleň pravobřežní nivy Moravy pod Bohdíkovem.
23
Takto nějak vypadá budoucí meandr, ale není jisté, zda lidé tento přirozený proces nebudou chtít zastavit stůj co stůj...
24
Jez na Moravě u Alojzova.
25
Malý most přes řeku u Rudy nad Moravou a za ní železniční přejezd na trati Zábřeh na Moravě – Hanušovice. Všimli jste si, že pojede vlak?
26
Řeka Morava si to míří na Rudu nad Moravou.
27
Vyústění levobřežního náhonu Moravy nad mostem v Rudě nad Moravou.
28
Silniční most v Rudě nad Moravou s vodáckou družinou v pozadí na pravém břehu řeky.
29
Poněkud zklidnělý tok řeky pod Rudou nad Moravou.
30
Pravobřežní hráz chrání lidská obydlí v Rudě nad Moravou. Dalo by se říci, že tady začíná Mohelnická brázda.
31
Pravobřežní hráz v Rudě nad Moravou.
32
Dosti mohutná regulace pravého břehu Moravy v Rudě nad Moravou.
33
Po pravobřežní hrázi Moravy v Rudě nad Moravou vede cesta.
34
Pohled z lávky proti proudu řeky Moravy mezi obcemi Ruda nad Moravou a Bartoňov.
35
Lávka přes řeku Moravu mezi obcemi Ruda nad Moravou a Bartoňov.
36
Zarostlý kout Moravy pod lávkou mezi obcemi Ruda nad Moravou a Bartoňov.
37
Morava nad silničním mostem v Bartoňově.
38
Silniční most přes řeku Moravu v obci Bartoňov. Všimli jste si vpravo toho kola?
39
Silniční most přes řeku Moravu v obci Bartoňov pohledem z levého břehu.
40
Malý jez na řece Moravě pod mostem v Bartoňově.
41
Stavidla pravobřežního náhonu Moravy v Bartoňově pod silničním mostem.
42
Malý potrubní most je souputníkem silničního mostu v Bartoňově.
43
O výšce jezu na Moravě pod silničním mostem v Bartoňově si netřeba dělat přehnané iluze.
44
Staré mlýnské kolo netradiční konstrukce na levém břehu Moravy pod silničním mostem v Bartoňově jistě zaujme nejen turisty.
45
Levobřežní niva Moravy pod obcí Bartoňov.
46
Vyústění pravobřežního mlýnského náhonu řeky Moravy mezi obcemi Bartoňov a Bohutín.
47
Morava přitéká do Bohutína.
48
Morava nad silničním mostem v Bohutíně.
49
Silniční most přes řeku Moravu v obci Bohutín.
50
Malý splav na Moravě pod mostem v Bohutíně.
51
Pohled na řeku Moravu zblízka, jsme v obci Bohutín.
52
Tento jehlan, či malá štíhlá pyramidka se nachází při pravém břehu řeky Moravy pod obcí Bohutín, cestou na Chromeč.
53
Dozrávající ječmen potěší nejedno srdce staromilce. Jsme nad Chromčí a nacházíme se v Mohelnické brázdě.
54
Smysluplná pravobřežní hráz v dostatečné vzdálenosti od řeky Moravy mezi obcemi Bohutín a Chromeč.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:55:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Dolní Morava - Hanušovice | Hanušovice - Po proudu:Postřelmov | Postřelmov - Mohelnice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!