Řeka Morava / Hodonín - LanžhotHodonín
Lanžhot - Hohenau an der March

Mezi městem Hodonín a obcí Lanžhot se ubírá řeka Morava převážně jihozápadním směrem, po celé délce tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Protéká přes nádherné, místy hluboké luhy. Přijímá tu zleva potok Výtržina a Unínský potok. Vpravo probíhá souběžný vodní tok, který je částečně přirozený a částečně umělý. Protéká poblíž obcí na pravém břehu: Lužice, Mikulčice, Týnec a Tvrdonice na levém břehu: Kopčany, Adamov a Brodské. V její blízkosti se nachází maloplošná chráněná území jen na pravém břehu na moravském území, přírodní rezervace Skařiny a Stibůrkovská jezera. Nacházejí se tu dva jezy a nejbližší most pod Hodonínem je až železniční u Lanžhota, ale ještě před ním přemosťují Moravu dva souběžmé produktovody. Dalo by se říci, že voda je tu poměrně čistá.


Pravobřežní hráz Moravy pod Hodonínem s cestou po jejím vrcholu.
1
Z moravské strany těžko prostupný luh s hrází dál, ze slovenské strany vysekaný břeh s hrází blízko, taková je řeka Morava zhruba 4 km pod Hodonínem, kousek pod levobřežním vyústěním potoka Výtržina.
2
Tento nádherný luh příliš propustný není a díky tomu, že je na hranici, tak naštěstí není přílišný zájem o jeho zničení.
3
Vrby patří k známým stromům našich řidších luhů, v hustých se jim příliš nedaří, potřebují více světla a prostoru kolem sebe.
4
Takto vypadá svah hráze Moravy směrem k řece ve výšce zhruba 1,5 metru nad zemí, snadno se tu nechodí.
5
Nádherné lužní Slunce ve slováckém kraji, zvaném Podluží.
6
Táhlý oblouk pravobřežní hráze Moravy pod Hodonínem směrem na Skařiny.
7
Uschlé stromy jsou v luzích velice častým jevem, působí dojmem posmrtného svědka událostí nedávno minulých.
8
Poklidný odlesk slunečních paprsků v lehce rozčeřené hladině Moravy s pobřežní stavbou na slovenském břehu řeky.
9
V místech pod Holíčským hájem jsou luhy na slovenské straně jen úzké a místy žádné.
10
Přírodní rezervace Skařiny na pravém břehu Moravy u Mikulčic patří k nejkrásnějším a nejtajuplnějším lužním územím vůbec, vstup spíše pro odvážné.
11
Cesta pod pravobřežní hrází Moravy nedaleko obce Mikulčice, hned vedle přírodní rezervace Skařiny.
12
Mrtvé rameno řeky Moravy nedaleko rozcestí Skařiny.
13
Pozůstatky slovanského hradiště nedaleko Mikulčic jsou udržovány jako archeoskanzen.
14
O některých souběžných vodních tocích podél řeky Moravy mezi Mikulčicemi a Týncem nelze s určitostí tvrdit, že byly vykopány lidmi, ani, že jsou zcela přirozené, nejspíše lidé pomohli.
15
Stavidlo na souběžném pravobřežním toku podle Moravy pod Mikulčicemi je známkou toho, že se zde s vodou hospodaří.
16
Čerpací stanice surové vody nedaleko Mikulčic.
17
Takovéto toky mohou být lákadlem pro rybáře, pokud ovšem jsou dostatečně vzdorní komárům.
18
Hraničních kamenů najdeme na obou stranách Moravy spoustu, jsou rozmístěny v poměrně pravidelných intervalech. Inu česko-slovenský rozvod něco stál.
19
Jez na řece Moravě pod obcí Kopčany.
20
Pod kopčanským jezem na řece Moravě se sluneční paprsky odráží od načeřené hladiny.
21
Stavidlo v pravobřežní hrázi Moravy pod kopčanským jezem.
22
Cesta po pravobřežní hrázi Moravy zhruba oproti obci Týnec je uválcovaná z hodně hrubého štěrku a cyklistům rozhodně příjemná není.
23
Osamělý pařez a torzo stromu na pravém břehu Moravy nedaleko obce Týnec.
24
Stříbrná stuha řeky Moravy se nádherně leskne v horkém letním Slunci. I když to na fotografii vypadá hezky, úsek kolem Týnce je dosti jednotvárný.
25
Téměř nepropustný pravobřežní luh Moravy u Týnce.
26
Meteorologické zařízení na pravém břehu Moravy u Týnce signalizuje blízkost těžebních polí ropy.
27
Kdo by to byl býval řekl, těžební zařízení ropy jsou poměrně skrytá kolem lužních ramen Moravy.
28
Vyústění Unínského potoka do Moravy přes stavidlo v levobřežní hrázi postrádá nekonečnou romantiku hluboce ukrytých lužních soutoků.
29
Morava je krásná řeka i přes silné regulace dokáže být nádherně modrá.
30
Ano, značná část hranic mezi Moravou a Slovenskem probíhá středem řeky Moravy.
31
Luhy s topoly, obsypanými jmelím, najdeme na slovenské straně stejně tak jako na území dalších dvou zemí, kde řeka Morava teče.
32
Pravobřežní slepé rameno Moravy nedaleko obce Tvrdonice.
33
Jedna z šachet, jakých najdeme na obou březích Moravy spoustu, se nachází poblíž obce Tvrdonice.
34
Hrubý povrch vozovky, vedoucí po pravobřežní hrázi Moravy u Tvrdonic je součástí cyklistické stezky.
35
Lávka přes souběžný vodní tok podél pravého břehu Moravy.
36
Ukazatel a informační cedule na cyklistické stezce podél pravého břehu Moravy u Tvrdonic.
37
O pohybu vody si zde není třeba dělat nadnesené iluze, žabinec hovoří jasně. Jsme hned pod hrází podél pravého břehu Moravy u Tvrdonic.
38
Nadjezí na řece Moravě mezi obcemi Kostice na Moravě a Adamov na Slovensku.
39
Jez Adamov hučí přímo hrůzostrašně, ale odvážný mladík ze slovensko stravy si k němu přišel jako Viktorka na Úpě a posadil do proudu na kluzkém povrchu, jako by snad byl vodníkem.
40
Jez u Adamova pohledem shora z pravého břehu.
41
Třpytkující rybář na řece Moravě pod jezem u Adamova.
42
Stavidlo nad jezem u Adamova pouští vodu do kanálu souběžného s řekou Moravou, ale své vody odevzdává přítoku Dyje, řece Kyjovce.
43
Jez na řece Moravě u Adamova pohledem zespoda z pravého břehu.
44
Sjezd z pravobřežní hráze Moravy na jednu z cest, vedoucí do Tvrdonic a Lanžhota.
45
Modrá česko – slovenská hranice v podobě řeky Moravy u Tvrdonic.
46
Esíčko řeky Moravy nad produktovodními mosty.
47
Stěží se dá získat relevantní informace, ale podle všech předpokladů právě zde, nedaleko obce Lanžhot, přemosťuje Moravu ropovod Družba a plynovod Bratrství.
48
Pozorovat mosty se zakloněnou hlavou je mnohdy krásné bez ohledu na to, zda se jedná o most silniční, železniční, lávku, nebo jako právě zde most produktovodní.
49
Pohled na silné trubky produktovodu, jak se zvedají přes řeku Moravu u Lanžhota, je úctyhodný.
50
Pohled proti proudu Moravy u Lanžhota z ptačí perspektivy, vpravo, což je zde na levém břehu, můžeme spatřit Adamovská jazera.
51
Takový pohled na řeku Moravu z výšky je skutečně neobvyklý.
52
Mohutná konstrukce přemostění ropovodu Družba přes řeku Moravu u Lanžhota.
53
Ohlédnutí se proti proudu Moravy na dvojici oblouků produktovodních mostů u Lanžhota.
54
Topol bílý je typickým představitelem stromoví lužních lesů.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:59:13 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hodonín - Po proudu:Lanžhot - Hohenau an der March | Hohenau an der March - Záhorská Ves


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!