Řeka Morava / HodonínHodonín - Lanžhot

Město Hodonín leží na pravém břehu Moravy na samé hranici naší země, oproti němu na slovenské straně je město Holíč. Řeku tu lze vnímat jako na část nad jezem, kde leží přístaviště a pod jezem, kde ze slovenské strany přijímá potok Chvojnica. Přes město teče Stará Morava, která se vrací po několika kilometrech toku zpět do hlavního toku. Řeku lze přejít i nad jezem, jinak jí přetíná silniční most, silnice I/51, železniční most a lávka s produktovodem, přičemž vše vede právě na Holíč. Na slovenské straně leží poblíž řeky ještě obec Kátov. Na území Hodonína se nachází přírodní památka Očovské louky a na slovenské straně leží poblíž maloplošná chráněná území Ivánek, Kátovské rameno a Kátovské jazero. Celý tok je regulovaný, s hrázemi po obou březích. Čistota vody v řece se zdá býti dobrou.


Těsně nad městem Hodonín leží přírodní památka Očovské louky.
1
Řeka Morava přitéká do Hodonína z hraničních luhů od severovýchodu.
2
Pojem Hodonínské Slunce si můžeme v myšlenkách přebrat různě, jeden hned pomyslí na víno, jiný na jeho odlesk v hladině řece Moravy a těch představ by mohlo být nepočítaně.
3
Přístaviště Hodonín se nachází hned při vtoku řeky do města, zákonitě na pravém břehu, na levém je Slovensko.
4
Poklidné nedělní ráno nad jezem v Hodoníně.
5
Plovoucí restaurace nad jezem v Hodoníně.
6
Nadjezí v Hodoníně, řeka Morava tu tvoří státní hranici, levý břeh je slovenský.
7
Pirátské přístaviště v Hodoníně poznáme na první pohled.
8
Pohled shora z lávky jezu v Hodoníně n nadržený tok řeky Moravy.
9
Jez v Hodoníně pohledem shora, naplaveniny vpravo jsou nad česly náhonu Stará Morava, ovšem jak název sám napovídá, pravděpodobně jde o bývalý tok řeky, která byla jezem a regulacemi napřímena.
10
Jez na řece Moravě v Hodoníně pohledem z pravého břehu shora.
11
Podjezí na řece Moravě v Hodoníně.
12
Stavidlo, které reguluje odtok vody do Staré Moravy v Hodoníně.
13
Stavidlo nad Starou Moravou a jez na řece Moravě v Hodoníně lze shlédnout jediným pohledem.
14
Stará Morava protéká Hodonínem vcelku klidně, pěkná věžička v pozadí dokresluje poklidnou nedělní dopolední atmosféru.
15
Kostel svatého Vavřince patří k dominantám Hodonína s shlédnout se dá také přes Starou Moravu.
16
Plovoucí molo s malou bárkou na levém břehu Staré Moravy v Hodoníně.
17
Silniční most přes Starou Moravu v Hodoníně.
18
Pohled proti proudu Staré Moravy ze silničního mostu v Hodoníně.
19
Když použijeme honosná slova, můžeme ulici Koupelní v Hodoníně nazvat nábřežím Staré Moravy.
20
A opět Hodonínské Slunce, tentokrát se odrážející v krásném úseku velkého pravobřežního slepého ramene.
21
Pravobřežní slepé rameno Moravy v Hodoníně, topoly v pozadí lemují tok řeky Moravy, les v úplném pozadí je již na Slovensku.
22
Pravobřežní slepé rameno Moravy v Hodoníně u koupaliště.
23
Pohled proti proudu Moravy ze silničního mostu mezi městy Hodonín a Holíč, vpravo slovenský levostranný přítok Chvojnica.
24
Most přes řeku Moravu, silnice I/51 mezi městy Holíč a Hodonín.
25
Pohled po proudu Moravy ze silničního mostu mezi městy Holíč a Hodonín, první most je železniční a ten za ním produktovodní.
26
Pohled proti proudu Moravy ze železničního mostu mezi stanicemi Holíč a Hodonín na silniční most mezi těmito městy.
27
Morava se valí jako hraniční řeka od Hodonína na jih a v těchto místech již začíná být poměrně monotónní s hrázemi blízko vody na obou březích.
28
Železniční most přes Moravu, pohled od stanice Hodonín směrem stanici Holíč.
29
Takto může vypadat mezinárodní most s produktovodem, tento je přes řeku Moravu mezi městy Hodonín a Holíč.
30
Pravobřežní niva Moravy za ochrannou hrází pod Hodonínem.
31
Stará Morava pod Hodonínem může být pro motorizované rybáře zajímavá.
32
Vyústění malé vodoteče do Staré Moravy pod čerpací stanicí pod Hodonínem.
33
Čerpací stanice u Staré Moravy pod Hodonínem.
34
Podlouhlá vyschlá zátoka nad čerpací stanicí u Staré Moravy pod Hodonínem.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:59:04 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec - Po proudu:Hodonín - Lanžhot | Lanžhot - Hohenau an der March


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!