Řeka Morava / Mohelnice - LitovelMohelnice
Litovel

Mezi městy Mohelnice a Litovel se řeka Morava ubírá převážně jihovýchodním směrem a klikatí se svými meandry přes CHKO Litovelské Pomoraví. Přijímá tu zprava říčku Třebůvka. Protéká přes obce Moravičany, Doubravice, Mitrovice a Nové Mlýny. V její blízkosti se nachází tato maloplošná chráněná území, některá již neplatná: Zátrže , Doubrava, Kačení louka, Za mlýnem, Pod Templem, Novozámecké louky, U zámecké Moravy, Hejtmanka, Vrapač a Malá voda. Velice zajímavou stavbou na pravém břehu je obelisk z počátku XIX. století. Najdeme tu několik jezů a u nich začínajících mlýnských náhonů. Pokud jde o překrásná zákoutí, tak jimi tento úsek řeky Moravy doslova překypuje, stačí jen mít oči otevřené. Čistota vody je tu solidní, odpovídající průtoku lužními lesy.


Pravobřežní niva Moravy nad obcí Moravičany. Za pobřežními stromy se zvedá zalesněný hřeben, kde se nachází přírodní rezervace Doubrava a ještě za ním pak bývalá přírodní rezervace Bradlec.
1
Srdce meandru Moravy na jejím pravém břehu u obce Moravičany.
2
Morava přitéká k železničnímu mostu na trati Zábřeh na Moravě – Olomouc.
3
Železniční most přes řeku Moravu na trati Zábřeh na Moravě – Olomouc. Vlevo vzadu kostel svatého Jiří v obci Moravičany, gotická stavba z konce XV. století.
4
Jez v Moravičanech pod železničním mostem na trati Zábřeh na Moravě – Olomouc. Zdá se vám obyčejný, malý, nikterak nebezpečný? Nenechte se mýlit, pro některé z nás má význam přímo osudový a jak známo, všechno souvisí se vším...
5
Napnuté ocelové lano přes řeku Moravu v Moravičanech nad soutokem s říčkou Třebůvka.
6
Srdce soutoku řeky Morava a říčky Třebůvka (zprava) u obce Moravičany.
7
Morava přitéká k silničnímu mostu v obci Moravičany.
8
Silniční most přes řeku Moravu v obci Moravičany.
9
Odlesk prudkého letního Slunce v proudící hladině řeky Moravy pod mostem v Moravičanech.
10
Přírodní rezervace Kačení louka leží u železniční trati mezi stanicemi Moravičany a Červenka na levém břehu řeky Moravy.
11
Obrázek jako vystřižený z CHKO Litovelské Pomoraví. Slunce prosvítá všudypřítomnými listy netýkavky žláznaté a jmelí se drží na topolech bílých.
12
Toto poloslepé rameno u obce Doubravice je na jedné straně spojeno s řekou Moravou a na druhé do něj ústí svodnice z Doubravického rybníka.
13
Horké letní ráno na pravém břehu Moravy u obce Mitrovice.
14
Nadjezí na Moravě u obce Nové Mlýny.
15
Stavidla pravobřežního náhonu Moravy u obce Nové Mlýny.
16
Jez na řece Moravě u obce Nové Mlýny.
17
Podjezí u obce Nové Mlýny. Pobřežní porosty vlevo patří k přírodní památce Za mlýnem.
18
Přírodní památka Za mlýnem se nachází u obce Nové Mlýny na levém břehu řeky Moravy a rozhodně je zde nač se dívat.
19
Morava přitéká k silničnímu mostu v Nových Mlýnech.
20
Silniční most přes Moravu v obci Nové Mlýny.
21
Pravobřežní náhon Moravy u obce Nové Mlýny.
22
Most přes pravobřežní náhon Moravy u obce Nové Mlýny, vpravo bývalý mlýn.
23
Řeka Morava si to uhání na Olomouc. Pohled ze silničního mostu v obci Nové Mlýny.
24
Levobřežní louka u řeky Moravy pod obcí Nové Mlýny se nachází asi 30 m nad hladinou řeky.
25
Snad ani není zvýšený stav vody, ale břeh se změnil, některé stromy již rostou přímo z vody u nich se vytvořil malý náplav.
26
Plynový měchýř z bílé ryby o velikosti kolem 30 cm zůstal uvězněn v natlačené vodě mezi dvěma kládami.
27
Poklidná hladina řeky Moravy nedaleko obce Řimice.
28
Nadjezí řeky Moravy nedaleko obce Řimice.
29
Stavidla pravobřežního náhonu Moravy, zvaného Malá voda nedaleko obce Řimice.
30
Jez na řece Moravě nedaleko obce Řimice.
31
První zpola umělý vodní stupeň na řece Moravě pod jezem nedaleko obce Řimice.
32
Rybářské zátiší na řece Moravě pod jezem nedaleko obce Řimice.
33
Uschlé topoly bílé zřetelně vyjadřují koloběh lužního života.
34
Pohled do zbytků koruny topolu bílého, kde již ani choroše nemají příliš z čeho žít.
35
Louka mezi pravým břehem řeky Moravy a dálnicí D35 nedaleko obce Řimice.
36
Poklid na louce mezi pravým břehem řeky Moravy a dálnicí D35 nedaleko obce Řimice je jen zdánlivý, protože hluk z dálnice je tu opravdu citelný. Zalesněný kopec vpravo vzadu je národní přírodní památka Třesín.
37
Náplav u pravého břehu řeky Moravy se jeví jako ráj pro ryby a možná i pro rybáře.
38
Řeka Morava v nitru CHKO Litovelské Pomoraví nedaleko bývalé přírodní rezervace Templ.
39
Malá pravobřežní zátoka na řece Moravě.
40
CHKO Litovelské Pomoraví má své charakteristické znaky, ke kterým patří také topoly bílé, jmelím obrostlé, západními větry nakloněné.
41
Jesep na Moravě mezi lesem a bývalou přírodní rezervací Templ.
42
Templ, chrám přátelství, byl postaven na počátku XIX. století jako jedna z dekorativních staveb romantického krajinného areálu Lichtenštejnů. /zemí kolem něj bylo dříve přírodní rezervací Templ.
43
Obelisk na pravém břehu řeky Moravy nedaleko obce Nové Zámky oproti bývalé přírodní rezervaci Templ byl postaven na počátku XIX. století v době velkého hladu v okolí a praví se, že kníže Lichtenštejn dal za každý kámen dělníkovi bochník chleba. Snad toto, snad umístění obelisku, snad i jiná ohromná síla zde působící má vliv na to, že když žena, která již déle než jeden rok nemůže otěhotnět, přijde ze strany od řeky Moravy, poklekne a rozpaží jako když objímá obelisk, do roka počne. K tomu však musí přijít sama a v této rozjímavé poloze vydržet aspoň jednu minutu. Žádný muž nesmí být ani na příchozí pěšině k obelisku a už vůbec ne mezi obeliskem a řekou Moravou.
44
Spodní pohled na obelisk ze strany severní, od řeky Moravy , právě takto vidí žena, toužící po početí obelisk těsně před pokleknutím.
45
Pod touto zajišťovací koulí se nachází jeden z rohů základové desky obelisku. Její význam není však pouze jako detekce rohu, ale také mystický.
46
Takto se plaví utržená netýkavka žláznatá po řece Moravě a šíří invazní silou svoji slávu níže po proudu.
47
Pole netýkavky žláznaté dokáže rozrušit svými kořeny původní vegetaci a jeho účinky jsou blízké lokální zkáze.
48
Kontrast sluneční krásy a invazní síly netýkavky žláznaté.
49
Obelisk se nachází na pravém břehu řeky Moravy a je vysoký 19 metrů. Pohled z levého břehu z bývalé přírodní rezervaci Templ.
50
Odlesk Slunce v náplavu hladině řeky Moravy pod bývalou přírodní rezervací Templ.
51
Řeka Morava odráží Slunce ve své rozčeřené hladině nedaleko obce Nové Zámky.
52
Levý břeh Moravy nad obcí Nové Zámky.
53
Bývalá přírodní rezervace Novozámecké louky se nachází na levém břehu řeky Moravy nad obcí Nové Zámky a skrývá v sobě nejednu krásu jak ve slepých ramenech, tak v nádherných pobřežních porostech.
54
Hezky pozorovatelná erozní činnost řeky Moravy nad obcí Nové Zámky. Takto ponechaný tok řeky se blíží přirozenému, nedá se však spolehlivě zmapovat, protože se po každé velké vodě poněkud pozmění.
55
Mostek v bývalé přírodní rezervaci Novozámecké louky působí dojmem, že vede odnikud nikam.
56
Řeka Morava proudí mezi vrbovým křovím na mostem mezi obcemi Nové Zámky a Mladeč.
57
Morava se blíží k silničnímu mostu mezi obcemi Nové Zámky a Mladeč.
58
Silničnímu most přes řeku Moravu mezi obcemi Nové Zámky a Mladeč.
59
Detail konstrukce silničního mostu přes řeku Moravu mezi obcemi Nové Zámky a Mladeč na straně po proudu.
60
Jaro v plném rozpuku malém chráněném území na levém břehu řeky Moravy nedaleko obce Nové Zámky, které bylo vyhlášeno jako přírodní památka U zámecké Moravy.
61
Cesta přes přírodní rezervaci Hejtmanka, které leží na pravém břehu řeky Moravy, hned vedle silnice mezi obcemi Nové Zámky a Mladeč a sousedí s národní přírodní rezervací Vrapač.
62
Morava na severním okraji národní přírodní rezervace Vrapač s malým vysychajícím levostranným přítokem, který se však jeví spíše jako lidmi upravené odvodnění slepého ramene nad městem Litovel.
63
Národní přírodní rezervace Vrapač požívá solidního stupně úřední ochrany. Je to úžasný lužní les na pravém břehu řeky Moravy nad městem Litovel.
64
Přírodní památka Malá voda se nachází na západ od města Litovel a své jméno převzala od stejnojmenného pravobřežního náhonu řeky Moravy.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:55:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Postřelmov - Mohelnice | Mohelnice - Po proudu:Litovel | Litovel - Olomouc


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!