Řeka Morava / OlomoucLitovel - Olomouc
Olomouc - Tovačov

Olomouc je největším sídlem na řece Moravě a také jediným krajským městem na celém jejím toku. Řeka se tu ubírá mírnými oblouky a regulovaným tokem převážně jižním směrem. Souběžně s ní teče po pravém břehu Mlýnský potok, což je umělý kanál. Morava v Olomouci přibírá zleva přítoky: Oskava, a Bystřice. Nachází se tu také jeden jez, který dává vodu levobřežnímu náhonu. Na území města se nachází přírodní rezervace Plané loučky a přírodní památka Bázlerova pískovna. Ve městě je možné shlédnout velké množství nádherných historických památek. Čistota vody v řece tu odpovídá velikosti města.


Pravobřežní hráz Moravy u Sedliska.
1
Přírodní památka Častava je přilehlá k Sedlisku. Jedná se o krásné pravobřežní slepé rameno řeky Moravy.
2
Takto vypadá Morava, když přitéká do Olomouce.
3
Závora chrání pravobřežní hráz Moravy u Chomoutova před vjezdem těžkých vozidel.
4
Odlesk Slunce v hladině Moravy u Chomoutova.
5
Most v Chomoutově pohledem po proudu z pravého břehu.
6
Silniční most přes Moravu v okrajové části Olomouce, v Chomoutově je součástí silnice II/446.
7
Podzimní Slunce je krásné nejen v přírodní rezervaci Plané loučky, která se nachází na pravém břehu řeky Moravy mezi částmi Olomouce Chomoutov a Řepčín.
8
Přírodní památka Bázlerova pískovna se nachází na pravém břehu řeky Moravy mezi částmi Olomouce mezi částmi Řepčín a Černovír.
9
Tento soutok není přirozený, do Moravy pod Chomoutovem se tu zprava vlévá přítok z Mlýnského potoka.
10
Soutok Moravy s říčkou Oskava oproti Chomoutovu je zajisté zajímavý a krásný. Podle informací místního rybáře byl po povodních v roce 1997 přesunut výše proti proudu a kolem postavena hráz.
11
Klidná Morava a neklidná Oskava, Slunce každému spravedlivě však dává.
12
Ano jsme v Olomouci a jsme na počátku XXI. století. Plavení kobyly s hříbětem tu rozhodně nespatříme každý den.
13
Pohled proti klidnému proudu Moravy z mostu v místní části Olomouce, Černovíru.
14
Silniční most přes Moravu v místní části Olomouce, Černovíru.
15
Asfaltová stezka podél pravého břehu Moravy, Olomouc – Lazce, v pozadí most v Černovíru.
16
Olomouc - Lazce, zde začíná pravobřežní pás betonových a střídavě sypaných ochranných hrází před zvýšenou hladinou řeky Moravy.
17
Pravobřežní hráz podél Moravy chrání před velkou vodou Olomouc – Lazce.
18
Vrby na opačném, levém břehu Moravy mají svou paměť. Kdyby však mohly vyprávět, asi by nejedno citlivé srdce zaplakalo a to nejen pro vodní zkázu.
19
Pravý břeh Moravy u panelové zástavby v Lazcích.
20
Menší most přes Moravu v Olomouci spojuje místní části Lazce a Klášterní Hradisko.
21
Morava po proudu pohledem z menšího mostu mezi místními částmi Lazce a Klášterní Hradisko.
22
Klášter premonstrátů se zrcadlí v hladině Moravy.
23
Pravoslavný kostel svatého Gorazda se nachází na levém břehu řeky Moravy.
24
Silniční most přes Moravu mezi ulicemi Pasteurova a Komenského. Vlevo evangelický kostel.
25
Chodník po pravém břehu Moravy podél ulice Blahoslavova, zde v Olomouci je Morava nejvíce sevřená lidskými zásahy.
26
Vrba lásky na pravém břehu Moravy u mostu Masarykovy třídy v Olomouci. Zůstává nezodpovězenou otázkou, proč je vlastně zrovna on smuteční...
27
Ona vrba lásky je tak vlnitá, že to není obvyklé při síle jejího kmene. Co se to tu vlastně dělo?
28
Překrásné večerní Slunce prosvítá listím vrby lásky v Olomouci.
29
Nejvíce obestavěné břehy má řeka Morava v Olomouci nad mostem, který nese Masarykovu třídu.
30
Masarykova třída v Olomouci a most přes řeku Moravu.
31
Morava si to míří k soutoku s Bystřicí.
32
Soutok Moravy s Bystřicí v Olomouci.
33
Asfaltový chodník po pravém břehu Moravy pod jejím soutokem s Bystřicí.
34
Morava pod mostem, po kterém vede třída Kosmonautů je již nadržená jezem.
35
Kdyby tak mohla vyprávět mola na Moravě v Olomouci, co všechno se na nich stalo, asi bychom nebyli daleko ke spadnutí do vody...
36
Třída kosmonautů v Olomouci a most přes Moravu.
37
Morava v Olomouci mezi třídou Kosmonautů a železničním mostem.
38
Levobřežní odpadní výpusť nad jezem.
39
Levobřežní náhon Moravy v Olomouci začíná ještě nad mostem ulice Wittgensteinova.
40
Železniční most přes Moravu na trati Olomouc – Kostelec na Hané.
41
Dóm svatého Václava v Olomouci za železničním mostem přes Moravu.
42
Silniční most přes Moravu v Olomouci, ulice Wittgensteinova.
43
Levobřežní náhon Moravy v Olomouci a most přes něj pohledem po proudu.
44
Zbytky opevnění kolem jezu v Olomouci.
45
Nad jezem řeky Moravy v Olomouci.
46
Jez na řece Moravě v Olomouci.
47
Na výběžku pod jezem v Olomouci si na své přijdou rybáři.
48
Jez na levobřežním náhonu Moravy v Olomouci.
49
Levobřežní náhon Moravy kolem jezu v Olomouci je jen krátký a brzy se vrací do Moravy.
50
Olomoucké soutoky jak na dlani. Zleva: Mlýnský potok (umělý kanál), řeka Morava, levobřežní náhon kolem jezu.
51
Most přes Moravu v Olomouci, ulice Velkomoravská.
52
Ulice Velkomoravská a most přes Moravu pohledem proti proudu z pravého břehu.
53
Morava v dolní části Olomouce je sice regulovaná, ale kolem jsou zelené břehy a celkově vypadá přívětivě.
54
Pravotočivý oblouk Moravy v Olomouci pod mostem Velkomoravská.
55
Nedělní ráno u řeky Moravy v Olomouci.
56
Tento most přes Moravu v Olomouci barevně jistě zaujme, ulice U Dětského domova.
57
Bójka ve tvaru srdce zajisté mnoho znamená pro svého autora. I my ostatní však můžeme cítit píď té lásky, se kterou taková jinak obyčejná bójka mohla vznikat.
58
Pravobřežní vyústění odpadní stoky naproti Kojeneckému ústavu v Olomouci.
59
Ostrůvek v řece Moravě v Olomouci - Nových Sadech.
60
Železniční most přes Moravu v Nových Sadech na trati Olomouc – Prostějov.
61
Pohled po kolejích z levého břehu Moravy na železniční most v Nových Sadech.
62
Morava pod železničním mostem v Olomouci - Nových Sadech.
63
Pobřežní porosty u Moravy v Olomouci - Nových Sadech.
64
Levobřežní přítok Moravy pod městem Olomouc, který je však pouhou meliorací.
65
Hospodské posezení na levém břehu Moravy pod Olomoucem.
66
Meliorační vyústění do levého břehu Moravy přímo pod hostinským posezením.
67
Morava přitéká k poslednímu mostu v Olomouci.
68
Poslední most v Olomouci je silniční a spojuje městské části Holice a Nemilany.
69
Morava definitivně opouští město Olomouc a míří si to na jih, pod Děvín je však ještě cesta daleká.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:56:17 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Litovel | Litovel - Olomouc - Po proudu:Olomouc - Tovačov | Tovačov - Kroměříž


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!