Řeka Morava / Pramen - pod chatu VilemínkaPramen řeky Moravy
Morava pod Vilemínkou - Dolní Morava

Počátek toku řeky Moravy je dosti prudký, stěží přístupný. V tomto úseku také dochází k poklesu hladiny o zhruba 500 metrů, což se na takové krátké vzdálenosti už nezopakuje. Morava teče ponejprv horskou loukou, aby se níže protahovala lesem, přičemž v obou případech tvoří krásná údolí. Přibírá tu několik horských potoků, neméně prudkých, jako je hlavní tok. Nachází se na chráněném území Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Přístupnost činí tato místa ještě zajímavějšími a zajisté stojí za spatření.


Tok řeky nad místem zvaným Ve strži má charakter horské bystřiny.
1
Cesta přes první umělé přemostění Moravy.
2
První umělé přemostění Moravy je něco mezi propustem a brodem.
3
Deště pod Králickým Sněžníkem bývají prudké.
4
Ocelová trubka ještě kouká z propustu, ale horská bystřina se prudce valí mezi kameny.
5
Údolí Moravy pod prvním umělým přemostěním.
6
Řeka Morava tu na několika metrech zdolá takový výškový rozdíl, na který v dolním toku potřebuje několik kilometrů.
7
Po májovém deštíku, značně prudkém, na horské cestě na pravém břehu Moravy.
8
První přístupný pravobřežní přítok Moravy je, jak jinak, horským potůčkem.
9
Ohlédnutí se na první umělé přemostění Moravy.
10
Pravobřežních přítoků Moravy je tu několik po sobě.
11
Další pravobřežní přítok Moravy je naveden do propustu pod horskou cestou a pak se valí prudce, aby posílil tok řeky.
12
Vysychající pravobřežní přítok Moravy.
13
Smrků s bajonetovým vrcholem tu najdeme hodně.
14
Další z pravobřežních přítoků Moravy má travnaté břehy.
15
Smrky rostou téměř v korytě pravobřežního přítoku Moravy.
16
Kaskáda pravobřežního přítoku Moravy.
17
Napadení dřevokaznými škůdci je tu patrné.
18
Mechový vodopád jednoho z pravobřežních přítoků Moravy.
19
Ano, tato bystřinka je také pravobřežním přítokem Moravy.
20
Tůně zklidňují toky bystřin, ale vždy jen na krátkých úsecích.
21
Horskými smrky porostlé údolí Moravy pohledem z levého břehu.
22
Strmý pohled z levého břehu na Moravu.
23
První náznak delty nalezneme na řece Moravě v nadmořské výšce již okolo 1000 m.
24
Horská pěšina po pravém břehu řeky Moravy.
25
Brod přes řeku Moravu vysoko v horách.
26
O přirozenosti brodu tohoto nemůže být pochyb.
27
Morava opouští brod.
28
Klidné horské tůňky na řece Moravě.
29
Borůvkové zátiší nad Moravou.
30
Přirozená lávka přes řeku Moravu.
31
Padlý strom poslouží různému hmyzu a to i přechodu řeky.
32
Čistá vodní zeleň na horním toku Moravy.
33
Údolí Moravy protíná klikatící se horská cesta.
34
Detail neklidné tůňky.
35
Nádherné mechy jsou věrnými společníky řeky Moravy.
36
Je vidět, že koryto řeky se tu často mění.
37
Pravý břeh Moravy je tu porostlý mladými smrky.
38
Cesta pod Koňským hřbetem.
39
Tok řeky je tu neustále atakován padajícími stromy, větvemi i vším možným.
40
První opravdový most přes řeku Moravu nedaleko chaty Vilemínka.
41
Ohlédnutí se proti proudu Moravy jejím údolím.
42
Horské meandry řeky Moravy.
43
Pravobřežní asfaltová horská cesta podél Moravy.
44
Druhý opravdový most přes řeku Moravu nedaleko chaty Vilemínka.
45
Řeka Morava podtéká most pod chatou Vilemínka.
46
První větší soutok, Morava přibírá zleva horský potok.
47
Detail prvního většího soutoku.
48
Vypadá to tu rovnocenně, ale karty byly rozdány, řeka Morava přibírá potok zleva.
49
Posílená Morava pokračuje dále na jih.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:53:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Moravy - Po proudu:Morava pod Vilemínkou - Dolní Morava | Dolní Morava | Dolní Morava - Hanušovice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!