Řeka Morava / Tovačov - KroměřížOlomouc - Tovačov
Kroměříž

Mezi městy Tovačov a Kroměříž se ubírá řeka Morava přes Hanou převážně na jih a pak se stáčí na jihovýchod. Tok je spíše klidný, většivou regulovaný. Přijímá tu zleva hned zpočátku řeku Bečva. Zprava tu Moravu posilují tyto toky: Blata a Valová, Haná a Věžecký potok. Protéká poblíž obcí Lobodice, Uhřičice, města Kojetín a obce Bezměrov. Jediný jez byl postaven nad městem Kroměříž. V blízkosti řeky se nachází maloplošná chráněná území Zástudánčí a Rameno řeky Moravy. Mostů i mostků je tu hned několik. Najdeme mezi nimi silniční, železniční i produktovodní. Poblíž toku řeky se nachází přírodní rezervace Zástudánčí a přírodní památka Rameno Moravy. Čistota vody je vzhledem k okolnostem přijatelná.


Pohled z levého břehu Moravy těsně pod soutokem s Bečvou u Tovačova na most s produktovodem.
1
Říčka Blata je pravostranný přítok Moravy a posiluje ji v národní přírodní rezervaci Zástudánčí nedaleko obce Lobodice. Všimli jste si toho větvemi zakrytého soutoku vlevo?
2
Silniční most přes Moravu nedaleko obce Lobodice s poškozeným zábradlím vlevo.
3
Zlomený topol na levém břehu Moravy, který způsobil prohnutí zábradlí.
4
Morava u Lobodic dává znát svoji sílu po přijetí vod Bečvy.
5
Morava přitéká k malému mostu u obce Uhřičice.
6
Topolové větve ve dně řeky zapíchnuté, kalnými vodami po bouřce omílané.
7
Malý most přes Moravu u obce Uhřičice.
8
Řeka Morava u obce Uhřičice.
9
Malý mráček nad Moravou přinese chvilkový stín do horkého červencového dne.
10
Soutok řeky Moravy s říčkou Valová nedaleko obce Uhřičice.
11
Zdá se, že takto odrbal šupiny z bílé ryby nějaký rybář, který se ani nepokoušel udělat pořádek po svém činu.
12
Nenápadný pravostranný přítok Moravy u obce Uhřičice to nemá snadné, dostává se do řeky pod hrází a trubkami.
13
Malá stavba na pravobřežní hrázi Moravy obsahuje klapku pozastavení přítoku malého potůčku do Moravy.
14
Regulace řeky Moravy nedaleko Kojetína je přece jenom oku lahodící, alespoň tedy ve srovnání s jinými, přímo kanalizovanými úseky.
15
Pravobřežní hráz kolem Moravy nedaleko Kojetína je tu v krátkém úseku prefabrikovaná, jinak většinou sypaná.
16
Dobře znatelný rozdíl mezi udržovaným levým břehem Moravy a neudržovaným břehem pravým u Kojetína.
17
Když se Slunce v hladině řeky odráží, vždy jiný obrazec vytváří.
18
Malý železný most přes Moravu nedaleko Kojetína.
19
Camp na pravém břehu Moravy provázel závody veslic.
20
Mlýnský náhon se vrací zprava do řeky Moravy u Kojetína v době závodu veslic.
21
Morava nad silničním mostem u Kojetína s pravostranným přítokem Mlýnský náhon a kempem.
22
Otáčení veslic nad silničním mostem u Kojetína.
23
Silniční most silnice II/436 přes řeku Moravu mezi městy Chropyně a Kojetín. Spanilá věž v Kojetíně jasně dává najevo, kde jsme.
24
Morava mezi silničním a železničním mostem u Kojetína pohledem po proudu řeky.
25
Morava mezi železničním a silničním mostem u Kojetína pohledem proti proudu řeky.
26
Železniční most přes Moravu na trati Kojetín – Přerov.
27
Kojetín snadno poznáme podle kostela Nanebevzetí Panny Marie, hezkého dvojčete.
28
Morava se valí od Kojetína směrem na Kroměříž.
29
Nádherný oblouk mostu s produktovodem přes řeku Moravu pod Kojetínem.
30
Kojetín proti proudu Moravy můžeme vidět též z ptačí perspektivy, aniž bychom dokázali létat.
31
Střední Morava po žních, to je pohled, který potěší nejedno srdce.
32
Pohled pro odvážné z vrcholu mostu s produktovodem na lehce rozčeřenou hladinu Moravy, odrážející sluneční paprsky.
33
Pohled proti proudu Moravy z Bezměrovského mostu směrem ke Kojetínu. V dáli je vidět hezky klenutý oblouk mostu s produktovodem.
34
Bezměrovský most přes Moravu pohledem odspodu.
35
Jedno pole zábradlí chybí! Bezměrovský most a Morava pohledem po proudu směrem na Kroměříž.
36
Nádherně s klonící vrby na pravém břehu Moravy nedaleko obce Bezměrov.
37
Hojně zarostlý úsek Moravy pod obcí Bezměrov, netýkavky žláznaté tu naštěstí dosahují jen běžných rozměrů.
38
Rybářská pohoda na Moravě nedaleko Bezměrova.
39
Pravobřežní cesta kolem Moravy nedaleko Bezměrova.
40
Oddíl vodního motorismu Hradisko u Kroměříže je vybaven jeřábem.
41
Kotva patří k rekvizitám každého pořádného přístavu.
42
Morava těsně nad soutokem s Hanou.
43
Řeka Haná, která posiluje Moravu zprava, je trochu ukrytá za křovím.
44
Soutok Moravy s Hanou vlevo za vrbovými proutky.
45
Kostel Všech svatých v Hradisku u Kroměříže pohledem od soutoku Moravy s Hanou, jen krátce po žních.
46
Pohled proti proudu Moravy z Miňůvského mostu směrem k Bezměrovskému mostu.
47
Miňůvský most Sluncem zalitý.
48
Tábořiště na pravém břehu Moravy pod Miňůvským mostem.
49
Věžecký potok posiluje řeku Moravu zprava, pod Miňůvským mostem. Na opačném břehu se nachází přírodní památka rameno Moravy.
50
Nadjezí nad Kroměříží.
51
Panelový vjezd do nadjezí.
52
Malá vodní elektrárna nad Kroměříží.
53
Jez na Moravě nad Kroměříží.
54
Morava nad Kroměříží je již tak regulovaná, že by se dalo říct až kanalizovaná.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:56:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Olomouc | Olomouc - Tovačov - Po proudu:Kroměříž | Kroměříž - Otrokovice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!