Řeka Morava / Uherské Hradiště - Veselí nad MoravouUherské Hradiště
Veselí nad Moravou

Ve městě Uherské Hradiště Morava nabrala jihozápadní směr a ten se chvílemi stáčí na jižní až do města Veselí nad Moravou. Celý úsek je součástí vodního díla Baťův kanál a proto není divu, že je regulován. Levostranné přítoky: říčka Olšava, potoky Bobrovec a Okluky. Pravostranné přítoky: Zlechovický potok a Dlouhá řeka, která se však vlévá do poloslepého ramene v Příměstském lese a pak pokračuje do odlehčovacího ramene, pravobřežního kanálu řeky. Morava tu protéká obcemi Kostelany nad Moravou a Nedakonice, kde je jez a městem Uherský Ostroh, kde je další jez. V její blízkosti se tu nacházejí přírodní památka Tůň u Kostelan, přírodní rezervace Kolébky a přírodní památka Lázeňský mokřad. Jsou tu dva silniční mosty a jedna lávka pro pěší a cyklisty přes řeku a plavební komoru. Čistota vody se tu zdá býti přijatelnou pro řeku v nížině.


Pohled ze silničního mostu, silnice I/50 po proudu Moravy směrem na obec Kostelany.
1
Kdyby Vám vyfotografovaný obrazec cokoliv připomínal, tak vězte, že jde o podobnost čistě náhodnou. Jedná se o položený zátaras na cyklostezce po pravém břehu Moravy z Uherského Hradiště do Kostelan.
2
Soutok Moravy a Zlechovského potoka nevypadá zrovna romanticky, ale i taková je řeka.
3
Mostek přes Zlechovský potok, pravostranný přítok Moravy, vzadu Staré Město u Uherského Hradiště.
4
Soutok řek Morava a Olšava (zleva) nedaleko obce Kostelany.
5
Nedělní ráno u Moravy, vzadu silniční most a obec Kostelany nad Moravou.
6
Levý břeh řeky Moravy u Kostelan, silnice vede dále do Kunovic podle hezkého krytého odpočívadla, kde za deště najde azyl nejeden cyklista. Polní cesta vpravo vede k přírodní památce Tůň u Kostelan.
7
Řeka Morava Nad mostem v Kostelanech.
8
Železný most v Kostelanech nad Moravou stojí na kamenných pilířích.
9
Táhlý pravotočivý oblouk Moravy kolem Kostelan.
10
Kostel svatého Floriána v Kostelanech nad Moravou krátce před nedělní bohoslužbou.
11
Boží muka na břehu Moravy v Kostelanech jsou obklopena lipami a na poutníka tu padne nádherný, naprosto nepopsatelný klid.
12
Přístaviště v Kostelanech se nachází na pravém břehu Moravy. Stavení v pozadí patří k obci Nedakonice.
13
Ohlédnutí se proti proudu Moravy na Kostelany.
14
Cesta podél pravého břehu řeky Moravy mezi obcemi Kostelany a Nedakonice.
15
Nádherná modř velikého písníku mezi řekou Moravou a obcí Ostrožská Nová Ves, kterou nelze přehlédnout ani od hlavní silnice.
16
Nedakonický les je lužní les na levém břehu řeky Moravy, kdežto obec Nedakonice leží na opačném břehu.
17
Nadjezí Moravy u Nedakonic, na opačném břehu řeky leží Nedakonický les.
18
Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! Svatý Václav jistě není na Moravě častou sochou. Toto nádherné sousoší se nachází hned za kostelem v Nedakonicích.
19
Pobřežní domy se zrcadlí v hladině Moravy nad jezem v Nedakonicích.
20
Levobřežní cesta mezi řekou Moravou a Nedakonickým lesem.
21
Propust v pravobřežní hrázi Moravy nad jezem v Nedakonicích.
22
Levostranná odbočka do plavební komory u jezu v Nedakonicích.
23
Osamělá loďka nad plavební komorou v Nedakonicích je ukotvena na břehu ostrova.
24
Plavební komora v Nedakonicích se nachází při levém břehu řeky.
25
Zavřená dolní vrata plavební komory v Nedakonicích.
26
Jez na řece Moravě v Nedakonicích pohledem z levého břehu shora.
27
Jez na Moravě v Nedakonicích pohledem z levého břehu zespoda.
28
Řeka Morava se pod jezem v Nedakonicích zdá poněkud živější.
29
Příjezdová cesta k levému břehu Moravy pod vyústěním plavební komory v Nedakonicích. Na pravém břehu je vidět Předměstský les.
30
Přírodní rezervace Kolébky se nachází na pravém břehu řeky Moravy pod obcí Nedakonice na vnějším okraji Předměstského lesa.
31
Odlehčovací rameno Moravy je pravobřežní kopaný kanál, který začíná nad Uherským Ostrohem , míjí Veselí nad Moravou a vodu vrací řece pod obcí Vnorovy.
32
Silniční most přes odlehčovací rameno Moravy mezi městem Uherský Ostroh a obcí Moravský Písek, silnice II/495.
33
Řeka Morava nad Uherským Ostrohem, od projíždějícího člunu rozvlněná. Vzadu vlevo začíná odlehčovací rameno Moravy.
34
Silniční most přes Moravu, silnice II/495, Uherský Ostroh.
35
Morava v Uherském Ostrohu. Vpravo je vidět počátek levobřežní plavební komory.
36
Čekající rodinný člun nad horními vraty plavební komory v Uherském Ostrohu.
37
V plavební komoře v Uherském Ostrohu čekají na dostatečné zvýšení stavu vody hned dva čluny.
38
Dolní vrata plavební komory v Uherském Ostrohu a domek jezného.
39
Přístaviště v Uherském Ostrohu je malé, ale účelně stupňovité.
40
Lávka pro pěší a cyklisty přes rozšířenou spodní část plavební komory v Uherském Ostrohu.
41
Jez na řece Moravě v Uherském Ostrohu pohledem shora z lávky.
42
Lávka pro pěší a cyklisty přes hlavní tok řeky Moravy a kostel svatého Ondřeje v Uherském Ostrohu.
43
Jez na řece Moravě v Uherském Ostrohu.
44
Řeka Morava v Uherském Ostrohu přijímá zleva vodu z plavební komory a uhání dál směrem na Veselí nad Moravou, vlevo je možné vytušit přítok Okluky.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:58:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Baťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - Po proudu:Veselí nad Moravou | Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!