Řeka Morava / Uherské HradištěBaťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště
Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou

Nad městem Uherské Hradiště mění na jih tekoucí řeka Morava zásadně svůj směr a ubírá se na jihovýchod. Přibírá zleva přítoky Jarošovský potok a Stará Olšava a zprava pak potok Salaška. Přibližně uprostřed svého průtoku městem přibírá řeka zpět vody vodního díla Baťův kanál, který dále pokračuje korytem Moravy. Přes řeku tu vedou dva silniční mosty, jedna lávka pro pěší a cyklisty a jeden most železniční. Přístaviště se nachází pod prvním silničním mostem při levém břehu. Za návštěvu po stránce duchovní stojí poutní místo Velehrad. Čistota vody v řece je vylepšena čističkou odpadních vod a jistě ji lze označit na solidní.


Morava přitéká od Otrokovic do Uherského Hradiště a mění tu směr toku z jižního na jihozápadní.
1
Soutok Moravy a Březnice v Jarošově. V pozadí je vidět Staré Město u Uherského Hradiště.
2
Táhlý pravotočivý oblouk Moravy v Jarošově.
3
Cyklistická stezka přichází z luhů zase na břeh Moravy v Jarošově a lemuje řeku přes celé město.
4
Morava přitéká do Uherského Hradiště z luhů, což je z tohoto pohledu dobře znát, jen to co takový luh skrývá za tajemství, to zůstane drtivé většině navždy zatajeno.
5
Jarošovský potok je nenápadný levostranný přítok Moravy, jak jinak, než v Jarošově.
6
Lipami lemovaná stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu Moravy z Jarošova do Uherského Hradiště.
7
Levobřežní slepé rameno ve čtvrti Rybárny v Uherském Hradišti.
8
Krásné táhlé esíčko Moravy nad silničním mostem v Uherském Hradišti ve čtvrti Rybárny.
9
Sluneční paprsky zalily cyklistickou stezku podél levého břehu Moravy v Rybárnách jednoho krásného nedělního rána.
10
Uherské Hradiště, cyklistická stezka v Rybárnách, pohled po proudu Moravy, v pozadí silniční most, silnice I/55.
11
Pohled proti proudu Moravy ze silničního mostu silnice I/55 v Uherském Hradišti.
12
Spodní pohled na silniční most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti, silnice I/55.
13
Most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti, silnice I/55. V pozadí vlevo kostel Zvěstování Panny Marie.
14
Morava v Uherském Hradišti mezi mosty silničním a lávkou u komína, vlevo je vidět přístaviště.
15
Holá betonová stezka po levém břehu Moravy pod mostem silnice I/55 v Uherském Hradišti.
16
Žena cyklistka v kovově naturálním provedení patří k pozoruhodnostem Uherského Hradiště.
17
Přístaviště v Uherském Hradišti se nachází na levém břehu řeky Moravy nad vtokem Baťova kanálu do řeky.
18
Cyklistika je na řece Moravě rozvinuta v mnoha podobách a jednou z nich je svezení se s kolem na plavidle. Přístaviště Uherské Hradiště.
19
Pohled proti proudu Moravy v Uherském Hradišti z lávky pro pěší a cyklisty. Jak je vidět, přístaviště je po rekonstrukci.
20
Lávka pro pěší a cyklisty v Uherském Hradišti nad vtokem Baťova kanálu do řeky.
21
Morava přijímá v Uherském Hradišti zprava první kopanou část Baťova kanálu zpět do hlavního koryta.
22
Srdce soutoku, dá-li se to tak zvát, řeky Moravy a Baťova kanálu v Uherském Hradišti.
23
Morava se blíží svým klidným, jezem spoutaným tokem, k železničnímu mostu v Uherském Hradišti.
24
Železniční most přes Moravu v Uherském Hradišti pohledem od levého břehu. V pozadí Chřiby.
25
Morava pod železničním mostem v Uherském Hradišti se líně valí k jezu. Na levém břehu sídliště Mojmír.
26
Malý písník na pravém břehu Moravy pod železničním mostem v Uherském Hradišti.
27
Regulované břehy Moravy v Uherském Hradišti, klidný tok a loď na řece napovídají, že se jedná o součást Baťova kanálu.
28
Tři mouchy jednou ranou. Loď na řece Moravě v Uherském Hradišti, blíže k nám pravobřežní přítok Salaška a oproti nám levobřežní přítok Stará Olšava pod mostíkem hráze.
29
Cyklostezka se oproti čistírně odpadních vod v Uherském Hradišti přiblíží k řece Moravě a po jejím pravém břehu se jí přidrží až do Kostelan.
30
Čistírna odpadních vod v Uherském Hradišti leží na levém břehu řeky Moravy.
31
Nadjezí vypadá zpravidla fádně, nejinak je tomu i v Uherském Hradišti, i když kdo o to stojí, vždy dokáže vidět i to, co jiní nevidí a vnímat krásu zcela jinak.
32
Horní vrata plavební komory při pravém břehu Moravy v Uherském Hradišti.
33
Prázdná plavební komora je připravená přijmout plavidlo zespoda.
34
Jez na Moravě v Uherském Hradišti pohledem shora.
35
Bezprostřední nadjezí Moravy v Uherském Hradišti.
36
Jez na Moravě v Uherském Hradišti.
37
Vývařiště takového množství vody, jaké se valí z jezu v na řece Moravě Uherském Hradišti, vypadá úctyhodně.
38
Domek pro jezného na pravém břehu Moravy v Uherském Hradišti.
39
Čekání při zvední hladiny v plavební komoře.
40
Vrata proti proudu se otevírají, loď je třeba odrazit od kolmé stěny plavební komory.
41
Poslední odstrčení a loď může vydat dál proti proudu, vrata plavební komory s zatím otevřou.
42
Loď je již odražená a lodní šroub již zabírá.
43
Vrata již brzy budou otevřená.
44
A Kráska již pluje plavební komorou.
45
Pytle na bocích lodi slouží jako nárazníky právě v plavebních komorách.
46
A vrata jsou na dosah.
47
Loď Kráska právě proplouvá horními vraty plavební komory.
48
Volnost řeky se rozprostírá za vraty úzké plavební komory.
49
A vrata plavební komory se zase mohou zavřít.
50
Jez na řece Moravě v Uherském Hradišti pohledem proti proudu, ze silničního mostu, silnice I/50.
51
Most přes Moravu, silnice /55 a pravobřežní cyklostezka.
52
Spodní pohled na silniční most přes Moravu, I/55 v Uherském Hradišti.
53
Silnice I/55 mezi Kunovicemi a Starým Městem u Uherského Hradiště, jejíž nedílnou součástí je most přes řeku Moravu. Přímo před námi v dáli lze spatřit hrad Buchlov.
54
Morava opouští Uherské Hradiště a valí se líným krokem dále na Kostelany, Veselí a až k Děvínu.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:57:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Otrokovice - Uherské Hradiště | Baťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště - Po proudu:Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!