Řeka Morava / Záhorská Ves - DevínZáhorská Ves
Devín

Mezi obcí Záhorská Ves a místní části Bratislavy Devín se ubírá řeka Morava jižním směrem, po celé délce tvoří státní hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Luhy lemují řeku po obou březích. Moravu tu posiluje zleva potok Rudavka a říčka Malina. Protéká poblíž obcí na pravém břehu: Angenrn an der March, Zwerndorf, Baumgarten an der March, Marchegg a Schlosshof na levém břehu pak Vysoká pri Morave. V její blízkosti se nachází maloplošná chráněná území na rakouském území Marchauen a na slovenském území Horný les, Dolný les a Devínske alúvium Moravy. Jediný most tu je železniční mezi stanicemi Devínská Nová Ves a Marchegg. Čistota vody je vylepšená průtokem luhy, které ji posilují v kladném slova smyslu.


Levobřežní hráz Moravy pod Záhorskou Vsí.
1
Kouzelná cesta přes levobřežní nivu Moravy pod Záhorskou Vsí.
2
Nádherný luh Moravy pod Záhorskou Vsí.
3
O praktičnosti takových zábran bychom mohli úspěšně pochybovat.
4
Cesta podél levého břehu Moravy přes národní přírodní rezervaci Horný les.
5
Pohled do korun topolů s nastupujícím podzimem.
6
Jedno z mnoha slepých ramen Moravy v národní přírodní rezervaci Horný les.
7
Zajímavý kmen topolu v národní přírodní rezervaci Horný les.
8
Ohlédnutí se na národní přírodní rezervaci Horný les po levobřežní hrázi Moravy od obce Vysoká při Morave.
9
Sluncem zalitá levobřežní niva Moravy nad obcí Vysoká při Morave.
10
Technologické zařízení nad obcí Vysoká při Morave.
11
Kostel svatých Filipa a Jakuba v obci Vysoká při Morave.
12
Silnice a řeka Morava jsou si v obci Vysoká při Morave tak blízko, jako snad nikde jinde po celém slovenském břehu řeky.
13
Posezení u hráze řeky Moravy v obci Vysoká při Morave.
14
Pohled přes listy broskvoní na rakouský břeh řeky Moravy z obce Vysoká při Morave.
15
Ohlédnutí se proti proudu Moravy na obec Vysoká při Morave.
16
Počátek asfaltového povrchu levobřežní hráze řeky Moravy pod obcí Vysoká při Morave.
17
Nádherná malá kaplička pod Vysokou při Morave.
18
Přepravní pás u písníku na levém břehu Moravy září novotou.
19
Dlouhá levobřežní hráz Moravy za národní přírodní rezervaci Dolný les.
20
Chráněná krajinná oblast Záhorie je plná podobných slepých ramen Moravy.
21
Cesta přes lužní les u Devínského Jazera.
22
Sytá zeleň lužní louky na levém břehu řeky Moravy u Devínského Jazera.
23
Podzimní Slunce prosvítá přes chabnoucí listí.
24
Téměř vyschlé koryto jednoho ze slepých ramen říčky Maliny, přítoku Moravy.
25
O romantické sluneční záběry kolem Devínského Jazera není nouze.
26
Památník na pravém břehu Moravy patří k rakouskému sídlu Marchegg.
27
Rakouské vrby se odrážejí v hladině Moravy.
28
I ze slovenského břehu Moravy je hezky vidět prosluněná pravobřežní niva n rakouské straně.
29
V levobřežní nivě Moravy je vždy nač se dívat.
30
Stezka pro cyklisty levobřežní nivou Moravy.
31
Slepé rameno Moravy v CHKO Záhorie.
32
Sluneční romance v CHKO Záhorie.
33
Hustý rákosový porost, asi 3 metry vysoký v CHKO Záhorie.
34
Slunce klesá nad osamělý strom v CHKO Záhorie.
35
Nízké Slunce nad slepým ramenem Moravy v CHKO Záhorie.
36
Jedno z mnoha slepých ramen CHKO Záhorie.
37
Večerní romance na slepém rameni Moravy nad soutokem s říčkou Malina.
38
O tom, že leckterá slepá ramena nejsou tak úplně slepá nás přesvědčí dvojice trubek, kudy může voda přitékat a odtékat.
39
Soutok Moravy s říčkou Malina s večerními paprsky.
40
Soutok Moravy s říčkou Malina pohledem z levého břehu odspodu.
41
Zapadající Slunce nad řekou Moravou pohledem ze slovenské strany na rakouskou.
42
Stmívání nad řekou Moravou pod soutokem s řekou Malinou.
43
Slunce nad řekou Moravou vytváří všemožné světelné efekty.
44
Lužní detail z území zvaného Chránený areál Devínske alúvium Moravy.
45
Okus stromů zespoda lze přičítat  různé zvěři vodní i suchozemské.
46
Chránený areál Devínske alúvium Moravy se zapadajícím podzimním Sluncem.
47
V dáli vidíme stromořadí podél řeky Moravy, nad kterým zapadá Slunce.
48
Osamělé topoly v levobřežní nivě Moravy.
49
Mezinárodní vlak mezi Bratislavou a rakouským městem Marchegg přejíždí po mostě přes řeku Moravu.
50
Sluneční paprsky osvětlují železniční most na trati Devínská Nová Ves – Marchegg.
51
Jediný železniční most přes Moravu na slovensko-rakouské hranici se nachází trati Devínská Nová Ves – Marchegg a prochází přes území zvané Chránený areál Devínske alúvium Moravy.
52
Zapadající Slunce nad řekou Moravou pod železničním mostem na trati Devínská Nová Ves – Marchegg.
53
Večerní Morava pod železničním mostem na trati Devínská Nová Ves – Marchegg.
54
Kdo z cyklistů, kteří se ve spěchu přesunují do Bratislavy, si všimnul zapadajícího Slunce? Je jich málo, ale ti zato prožili něco nepopsatelného.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:00:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Lanžhot - Hohenau an der March | Hohenau an der March - Záhorská Ves | Záhorská Ves - Po proudu:Devín


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!