Baťův kanál / Spytihněv - Uherské HradištěOtrokovice - Uherské Hradiště
Uherské Hradiště

V obci Spytihněv nad jezem počíná první kopaná část Baťova kanálu a to z pravého břehu řeky Moravy. V tom místě se nachází malý přístav. Poté se ubírá Baťův kanál v podstatě velice přímo kolem obcí Babice a Huštěnovice, aby se dobral až do Starého Města u Uherského Hradiště, vlastně na hranici s městem Uherské Hradiště. Zajímavé je, že Baťův kanál podtékají dva menší vodní toky, pravobřežní přítoky Moravy, Vrbka a Kudlovický potok Po celé trase najdeme malá přístaviště a spoustu mostů, většinou si podobných. Břehy jsou občas porostlé keři a stromy. Po celém pravém břehu vede solidní cyklostezka a tak tu jsou výlety na kole velice krásné. Za návštěvu po stránce duchovní stojí poutní místo Velehrad, Čistota vody odpovídá čistotě v řece a je vcelku slušná.


V obci Spytihněv se nachází první odbočka Baťova kanálu z řeky Moravy, kopaná podél pravého břehu řeky Moravy a také hned první plavební komora.
1
Pohled po proudu Baťova kanálu z mostu nad jezem v ve Spytihněvi za letního rána.
2
Asfaltová stezka pro cyklisty po pravém břehu Baťova kanálu od obce Spytihněv směrem na Uherské Hradiště.
3
Netýkavky žláznaté ve Slunci na pravém břehu Baťova kanálu dokáží udělat letní ráno překrásné.
4
Sluneční paprsky osvětlují Baťův kanál a ještě pomohou k zdání duhy nad cyklistickou stezkou.
5
První zábradlí je nad mostkem a sifonovým propustkem potoku Vrbka, pravostranného přítoku řeky Moravy. Dále můžeme spatřit nocující loď a mostek přes Baťův kanál.
6
Po mostku přes Baťův kanál se dostaneme do poměrně pustého území, jakéhosi ostrova nad Uherským Hradištěm.
7
Baťův kanál pohledem po proudu, obec v pozadí jsou Babice.
8
Kdoví, zda se chodec také kochá překrásnou sluneční scenérií nad Baťovým kanálem mezi obcemi Spytihněv a Babice.
9
Usedlost na pravém břehu Baťova kanálu mezi obcemi Spytihněv a Babice.
10
Nádherný dřevěný most přes Baťův kanál nedaleko obce Babice.
11
Přímý úsek Baťova kanálu s břehy zpevněnými panely u Babic.
12
Přístaviště na Baťově kanálu v Babicích za ranního stínu.
13
Kudlovický potok, pravostranný přítok řeky Moravy podtéká Baťův kanál u Babic.
14
V Baťově kanále je dostatek vody pro plutí plavidel, v dobách sucha se tomu děje na úkor hlavního toku řeky Moravy.
15
Dobře značený podjezd cyklistické stezky pod mostem nad Baťovým kanálem.
16
Zábradlí na mostě přes Baťův kanál jistě nebylo pokřivené působením větru. V pozadí vidíme obec Babice.
17
Pohled na Baťův kanál z mostu u Babic směrem k obci Huštěnovice.
18
Prostor nad plavební komorou Baťova kanálu u Huštěnovic.
19
Pohled proti proudu Baťova kanálu z lávky nad vraty plavební komory u Huštěnovic.
20
Plavební komora na Baťově kanálu u Huštěnovic.
21
Most přes Baťův kanál u plavební komory poblíž obce Huštěnovice.
22
Táhlé esíčko Baťova kanálu kopíruje po jeho pravém břehu cyklistická stezka nad Uherským Hradištěm.
23
Baťův kanál pohledem proti proudu, obec v pozadí jsou Huštěnovice.
24
Most na Baťově kanálu mezi Huštěnovicemi a Starým Městem u Uherského Hradiště.
25
O používanosti mostu tohoto netřeba asi dělati přehnané iluze, řeklo by se zastaralým jazykem.
26
Ráno na Baťově kanálu nad Uherským Hradištěm.
27
Ranní pohádka pro romantické duše u Baťova kanálu nad Starým Městem u Uherského Hradiště.
28
U Baťova kanálu již mohou růst pobřežní stromy, v době jeho vzniku se s tím původně nepočítalo.
29
Podjezd u druhého dřevěného mostu nad Baťovým kanálem nad Starým Městem u Uherského Hradiště.
30
Dřevěný most je dostatečně únosný na to, aby unesl osobní vozidlo.
31
Baťův kanál jistě nenabízí rozmanitost přirozené řeky a tak se některé jeho úseky zdají podobné jiným asi tak jako vejce vejci.
32
Vodní nádrž Louky se nachází na pravém břehu Baťova kanálu nad Starým Městem u Uherského Hradiště.
33
Horní nájezd na plavební komoru u vodní nádrže Louky.
34
Plavební komora u vodní nádrže Louky.
35
Baťův kanál s výhledem na věže kostelů v Uherském Hradišti.
36
Baťův kanál nad Starým Městem u Uherského Hradiště.
37
Most přes Baťův kanál u Starého Města u Uherského Hradiště.
38
Z mostu přes Baťův kanál již vidíme Staré Město u Uherského Hradiště.
39
Přístaviště na Baťově kanálu ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
40
Silniční most přes Baťův kanál ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
41
Plavební komora na Baťově kanálu, Staré Město u Uherského Hradiště.
42
Prostor pod plavební komorou na Baťově kanálu ve Starém Městě u Uherského Hradiště pohledem z mostu pro pěší a cyklisty.
43
Most pro pěší a cyklisty těsně nad vyústěním první kopané části Baťova kanálu zpět do řeky Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
44
Vyústění první kopané části Baťova kanálu do řeky Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště vypadá jako běžný soutok.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 29.01.2019 19:03:23 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Otrokovice | Otrokovice - Uherské Hradiště - Po proudu:Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!