Řeka Morava / OtrokoviceKroměříž - Otrokovice
Otrokovice - Uherské Hradiště

Ve městě Otrokovice se nachází trojmezí moravských krajů Haná, Slovácko a Valašsko. Řeka Morava tu přibírá zleva přítoky Mojena a Dřevnice a zprava pak Široký potok. Celý tok je regulovaný, však korytem řeky prochází Baťův kanál. Na levém břehu se nachází přístaviště. Řeka je tu spoutaná jezem, nad kterým vede silniční most. Přes řeku se lze ještě dostat po lávce pro pěší a cyklisty a také po železničním mostě. Na území Otrokovic se nachází přírodní památka Na letišti. Čistota vody v řece odpovídá průmyslovému městu.


To, že se blížíme k Otrokovicím, nám zřetelně signalizuje z dáli viditelná dominanta, komíny podniku Barum.
1
Nadjezí v Otrokovicích.
2
Jez na řece Moravě v Otrokovicích pohledem shora.
3
Široký potok je pravostranným přítokem Moravy, ale ústí do nadjezí a tak vypadá takový soutok poněkud neromanticky.
4
Most nad jezem na řece Moravě v Otrokovicích.
5
Jez na řece Moravě v Otrokovicích pohledem zespoda.
6
Říčka Mojena je levostranným přítokem Moravy, do které ústí pod jezem v Otrokovicích.
7
Ořechová alej na pravém břehu Moravy v Otrokovicích.
8
Morava u Otrokovic s komíny Barumu v pozadí.
9
Pohled proti proudu Moravy směrem k jezu od lávky pro pěší a cyklisty.
10
Lávka přes řeku Moravu pro pěší a cyklisty v Otrokovicích.
11
Přístaviště v Otrokovicích pohledem po proudu řeky Moravy z lávky pro pěší a cyklisty.
12
Zdá se, že Otrokovice leží na trojmezí tří moravských zemí, na jih leží Slovácko.
13
Zdá se, že Otrokovice leží na trojmezí tří moravských zemí, na sever leží Haná.
14
Zdá se, že Otrokovice leží na trojmezí tří moravských zemí, na východ leží Valašsko.
15
Místo pro přesun lodí z aut na řeku Moravu v Otrokovicích.
16
Chodník se zábradlím k přístavišti v Otrokovicích.
17
Tak vypadá odraz slunečního kotouče ve vodách přístaviště na Moravě v Otrokovicích.
18
Přístaviště v Otrokovicích leží na levém břehu Moravy, v pozadí je vidět lávku pro pěší a cyklisty.
19
Stavidlo na levém břehu Moravy v Otrokovicích, po řece pluje motorový člun a zalévají ji sluneční paprsky.
20
Soutok Dřevnice a Moravy v Otrokovicích.
21
Ani nádherný odraz Slunce v hladině Moravy nezakryje špínu, kterou řeka musí přijímat z odpadní stoky na levém břehu v Otrokovicích.
22
Cyklistická stezka po levobřežní hrázi Moravy u Otrokovic.
23
Udržovaný levý břeh Moravy u Otrokovic snad lahodí oku, ale marná sláva, pro řeku to není přirozenost.
24
Pohled odspodu dává vyniknout výšce levobřežní ochranné hráze na levém břehu Moravy u Otrokovic.
25
Bójka se drží víceméně stabilně, zato náplavy jsou kolísavé.
26
Zde ani tak nejde o levostranný přítok Moravy jako spíše o napájení slepého ramene, kde s nachází přírodní památka Na letišti.
27
Kdo by nepoznal, že nejsme u Otrokovic? Tak tedy komíny Barumky o tom přesvědčí i ty, kteří se zde ocitnou poprvé a přijedou informovaní.
28
Táhlý oblouk ochranné hráze na levém břehu Moravy pod Otrokovicemi.
29
V blízkosti řeky Moravy v Otrokovicích, na jejím levém břehu se nachází přírodní památka Na letišti.
30
O frekventovanosti cyklistické stezky na levém břehu Moravy mezi Otrokovicemi a Napajedly si lze udělat snadno představu. V pozadí železniční most.
31
Řeka Morava pod Otrokovicemi se již jeví jako velká.
32
Železniční most přes Moravu pod Otrokovicemi na trati Přerov – Břeclav.
33
Pohled z levého břehu Moravy na železniční most, díváme se směrem na Staré Město u Uherského Hradiště.
34
Morava si to uhání od Otrokovic směrem na Napajedla a nabírá již pěkně na šířce.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:57:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kroměříž | Kroměříž - Otrokovice - Po proudu:Otrokovice - Uherské Hradiště | Baťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!