Řeka Morava / KroměřížTovačov - Kroměříž
Kroměříž - Otrokovice

Město Kroměříž patří neodmyslitelně ke střední Moravě a samotná řeka Morava protéká přes město od severozápadu na jihovýchod. Tok řeky je tu regulovaný, mírné oblouky střídají kratší přímé úseky. Nad Kroměříží posiluje Moravu zleva řeka Moštěnka a pod městem pak zprava říčka Kotojedka. Mostů je zde opravdu dost, jeden dálniční, několik silničních, dva železniční, jeden produktovodní a také lávka pro pěší a cyklisty. Samotné město Kroměříž stojí zato také vidět i jinak, než jen očima poutníka po řece. Za zmínku stojí především zámek, přičemž zámecká zahrada hraničí se řekou. Poblíž toku řeky se nachází přírodní památka Stonáč. Čistota vody je tu přijatelná.


Soutok Moravy s řekou Moštěnka nad Kroměříží.
1
Morava se nad Kroměříží intenzivně stáčí v regulovaných březích.
2
Řeka Morava nad dálničním mostem v Kroměříži.
3
Dálniční most přes Moravu v Kroměříži.
4
Most dálnice D1 přes řeku Moravu pohledem nad škvírou mezi jeho dvěma směry.
5
O tom, že tento most v Kroměříži je dálniční, nás přesvědčí zelené ukazatele.
6
Most přes Moravu s produktovodem v Kroměříži mezi mostem dálničním a horním železničním.
7
Horní železniční most přes Moravu v Kroměříži.
8
Morava v Kroměříži je využívána také vodáky, o čemž svědčí zavěšené značky.
9
Pravobřežní vyústění stoky do Moravy nad zámeckým parkem v Kroměříži.
10
Průmyslový závod na levém břehu Moravy v Kroměříži.
11
Kroměříž – zámecký park. Najdeme tu jak místa krásná, udržovaná, tak i místa s opačným nábojem.
12
Pravobřežní přítok Moravy v kroměřížském zámeckém parku.
13
V kroměřížském zámeckém parku najdeme i takovouto malou stavbu, která pravděpodobně během času měnila svůj účel.
14
Pohled proti proudu Moravy ze silničního mostu v Kroměříži.
15
Silniční most v Kroměříži pohledem po proudu Moravy z pravého břehu.
16
Přírodní památka Stonáč se nachází na levém břehu Moravy v Kroměříži asi 1,5 km od vlastního toku.
17
Silniční most v Kroměříži pohledem ze silnice.
18
Morava pod silničním mostem v Kroměříži je malinko živější.
19
Silniční most v Kroměříži pohledem proti proudu Moravy z pravého břehu.
20
Pravobřežní stezka pro pěší a cyklisty pod silničním mostem v Kroměříži.
21
Jedním pohledem můžeme z pravého břehu Moravy v Kroměříži spatřit prohnutou lávku pro pěší a dolní železniční most.
22
Levobřežní chodník podél Moravy v Kroměříži na prohnutou lávkou.
23
Prohnutá lávka pro pěší v Kroměříži.
24
Levobřežní chodník podél Moravy v Kroměříži mezi prohnutou lávkou a dolním železničním mostem.
25
O tom, že řeka Morava je v Kroměříži již dost vodnatá, nemůže být pochyb.
26
Přístaviště Kroměříž s dočasným top managementem, nebo možná také odpočívajícími lidmi ve správný čas na správném místě.
27
Rybář pod pravobřežním kanalizačním vyústěním v Kroměříži.
28
Dolní železniční most v Kroměříži má na straně proti proudu pás pro pěší a cyklisty.
29
Poklidný tok Moravy pod dolním železničním mostem v Kroměříži.
30
Stezka pro pěší a cyklisty po pravém břehu Moravy pod dolním železničním mostem v Kroměříži.
31
Táhlý levotočivý ohyb Moravy nedaleko letitě v Kroměříži.
32
O průmyslová zařízení kolem Moravy v Kroměříži není nouze ani při opouštění města řekou.
33
Pravobřežní silnice za lesnatým pásem u řeky Moravy nedaleko letitě v Kroměříži.
34
Poslední esíčko řeky Moravy před jejím opuštěním města Kroměříž, v pozadí most s produktovodem.
35
Význam stavby na pravém břehu Moravy v Kroměříži poněkud zastínilo novodobé umění, zato význam mostu s produktovodem je zřejmý.
36
Říčka Kotojedka posiluje zprava řeku Moravu nad mostem s produktovodem v Kroměříži.
37
Most s produktovodem v Kroměříži ve své plné kráse.
38
Pod mostem s produktovodem v Kroměříži panuje zvláštní atmosféra, kterou je možné vnímat v každou denní i roční dobu.
39
Řeka Morava opouští Kroměříž a ubírá se regulovaná jakožto Baťův kanál směrem na město Otrokovice.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:57:09 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Olomouc - Tovačov | Tovačov - Kroměříž - Po proudu:Kroměříž - Otrokovice | Otrokovice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!