Řeka Morava / Olomouc - TovačovOlomouc
Tovačov - Kroměříž

Mezi městy Olomouc a Tovačov se ubírá řeka Morava převážně na jih až jihovýchod. Je tu již dobře patrná úrodná Haná se zpomalením a rozšířením toku. Přijímá tu zleva přítoky Týnečka, ale ta se vlévá do levobřežního náhonu Morávka a poté významný přítok řeka Bečva. Zprava tu Moravu posilují: Nemilanka a Splavská a také tu najdeme pravobřežní Mlýnský náhon. Protéká poblíž obcí Kožušany - Tážaly, Charváty, Čertoryje, Dub nad Moravou, Věrovany a města Tovačov. V její blízkosti se nachází tato maloplošná chráněná území: Království, Tučapská skalka a Hrdibořické rybníky. Byly zde postaveny 2 jezy, nedaleko obce Kožušany - Tážaly a osady Bolelouc. Je tu dost mostů i mostků, rozhodně pro přechod řeky suchou nohou, nemusíme dlouho putovat. Poblíž toku řeky se nachází přírodní rezervace Království a přírodní památka Tučapská skalka. Čistota vody odpovídá tomu, že jsme pod větším městem Olomouc, které má sice čističku, ale citlivé oko ten rozdíl pozná.


Morava po noční bouřce přitéká od Olomouce.
1
Most s produktovodem nad dálničním mostem, přesněji řečeno nad mostem rychlostní komunikace R35.
2
Morava vtéká pod most rychlostní komunikace R35 nedaleko města Olomouc.
3
Pohled na most přes Moravu rychlostní komunikace R35 ve směru na Lipník nad Bečvou.
4
Pohled po proudu Moravy z mostu rychlostní komunikace R35.
5
Písník na pravém břehu Moravy nedaleko mostu rychlostní komunikace R35 u Kožušan.
6
Klidné nadjezí u Tážal.
7
Jez na Moravě v Tážalech je zvláštně krásný.
8
Odlesk Slunce v hladině Moravy v nadjezí  v Tážalech.
9
Místo, kde voda řeky Moravy překonává jez mimo hlavní kontrolu je opravdu krásné, doslova se tu dá vyblbnout na kamenech.
10
Jez na Moravě v Tážalech byl původně postaven pro levobřežní mlýnský náhon zvaný Morávka, který vrací svou vodu řece na dvou místech, jednou u obce Citov a konečně až nad soutokem s Bečvou o města Tovačov.
11
Budova malé vodní elektrárny Tážaly.
12
Jez v Tážalech je vybaven hezkým rybochodem.
13
Střední část jezu v Tážalech je nejméně hezká.
14
Morava pod jezem v Tážalech uhání směrem na jih k nejbližší obci Charváty.
15
Morava přitéká k silničnímu mostu mezi obcemi Kožušany-Tážaly a Grygov.
16
Pohled z pravého břehu na silniční most mezi obcemi Kožušany-Tážaly a Grygov.
17
Klidný tok řeky Moravy nedaleko obce Charváty.
18
Polní cesta po levém břehu Moravy oproti obci Charváty.
19
Srdce levobřežního ramene Moravy oproti obci Charváty.
20
Slunce prosvítá korunou topolu, hojně napadeného zde všudypřítomným jmelím.
21
Žabincem pokrytá hladina levobřežního slepého ramene Moravy oproti obci Charváty.
22
Střední Morava jako z romantického obrázku. Pohled přes řeku z levého břehu na Drahlov a vpravo Charváty.
23
Pohled proti proudu Moravy z mostu v Charvátech.
24
Ocelový most přes Moravu v Charvátech.
25
Morava pod mostem v Charvátech se pomalu valí na Drahlov a Čertoryje.
26
Žně jsou na dosah a na Hané je věru úrodná půda.
27
Morava u Drahlova s ocelovým mostem níže po proudu.
28
Ocelový most přes Moravu u Drahlova.
29
Poklidná hladina Moravy u Drahlova je již nadržována jezem v Bolelouci.
30
Přírodní rezervace Království je takový větší lužní les na levém břehu Moravy, až za náhonem Morávka.
31
Přírodní památka Tučapská skalka se nachází na pravém břehu asi 1,5 km od řeky Moravy.
32
Malý most přes Moravu u obce Bolelouc nad jezem.
33
Nadjezí v Bolelouci.
34
Most v Bolelouci nad jezem.
35
Jez v Bolelouci z levého břehu nahoře.
36
Jez v Bolelouci v plné své kráse.
37
Levobřežní elektrárenské vyústění pod jezem v Bolelouci.
38
Var vody pod jezem v Bolelouci.
39
Vyústění malé stružky se železitou vodou do řeky Moravy na jejím levém břehu kousek pod jezem v Bolelouci.
40
Morava přitéká k mostu v Tučapech.
41
Malý silniční most v Tučapech.
42
Morava si to od Tučap uhání na jih.
43
Řeka Morava nad silničním mostem nedaleko městyse Dub nad Moravou.
44
Silniční most přes Moravu z Brodku u Přerova směrem na Dub nad Moravou, jehož poutní kostel Očišťování Panny Marie vidíme odtud vlastně z méně charakteristické strany, která nedává vyniknout kráse dvojčat.
45
Morava pod silničním mostem mezi městysy Brodek u Přerova a Dub nad Moravou.
46
Poklidný úsek řeky Moravy z mostu u Nenakonic, vlevo vzadu poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
47
Malý most přes Moravu u obce Nenakonice, jakých je v této oblasti více.
48
Tak vypadá horké červencové Slunce v Moravě se zrcadlící pohledem z Nenakonického mostu.
49
Pravobřežní jesep na Moravě nedaleko Nenakonic.
50
Vyústění první části levobřežního náhonu Morávka nedaleko Nenakonic.
51
Regulovaný tok Moravy se blíží k silničnímu mostu mezi obcemi Věrovany a Citov.
52
Silniční most mezi obcemi Věrovany a Citov.
53
Slunce jemně zrcadlené ve vlnkách řeky Moravy pod silničním mostem mezi obcemi Věrovany a Citov.
54
Pohled přes pole na most s produktovodem přes Moravu nedaleko osady Trní.
55
Rybář se pokouší ošálit dravce pomocí třpytky. Brodí se Moravou nedaleko města Tovačov.
56
Přímý, regulovaný úsek Moravy nad malým silničním mostem mezi městem Tovačov a osadou Trní.
57
Most přes Moravu mezi městem Tovačov a osadou Trní, v pozadí charakteristický obrys spanilé věže zámku v Tovačově.
58
Morava pod malým silničním mostem mezi městem Tovačov a osadou Trní.
59
Cesta podél pravého břehu Moravy nedaleko Tovačova.
60
Soutok levobřežního náhonu Morávka s řekou Moravou u Tovačova. Zde se již vlévá do řeky druhá, poslední část.
61
Levotočivý oblouk Moravy mezi soutokem s náhonem Morávka a silničním mostem mezi městem Tovačov a obcí Troubky nad Bečvou.
62
Silniční most přes Moravu mezi městem Tovačov a obcí Troubky nad Bečvou.
63
Poslední regulované esíčko řeky Moravy před jejím soutokem s řekou Bečvou.
64
Pravobřežní přítok Moravy, potok Splavská, zůstává poněkud ve stínu daleko velkolepějšího soutoku s Bečvou, o pár metrů níže.
65
Soutok Moravy s Bečvou pohledem přes jeho srdce.
66
Cíp srdce soutoku řek Moravy a Bečvy nedaleko Tovačova.
67
Přibližně v linii pohledu se vody řeky Bečvy, významného levostranného přítoku, již dále zvou řekou Moravou.
68
Odlesk slunečních paprsků v řece Moravě, která právě přijala čistou vodu řeky Bečvy.
69
Pobřežní kamínkový pohled naznačuje, že s s čistotou vody to tu jistě nebude zlé, vždyť škeble říční nesnese velké znečištění.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:56:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Litovel - Olomouc | Olomouc - Po proudu:Tovačov - Kroměříž | Kroměříž


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!