Řeka Morava / Litovel - OlomoucLitovel
Olomouc

Mezi městy Litovel a Olomouc se ubírá řeka Morava převážně jihovýchodním směrem přes CHKO Litovelské Pomoraví, kde vytváří překrásné lužní scenérie, které až dokáží zahřát romantické srdce. Přijímá tu zleva přítoky Třídvorka a Benkovský potok. Protéká poblíž obcí Střeň, Lhota nad Moravou, Hynkov a Štěpánov. V její blízkosti se nachází tato maloplošná chráněná území, některá již neplatná: Litovelské luhy, Ramena řeky Moravy, V Boukalovém, Daliboř, Kenický, Panenský les, Kurfürstovo rameno a Častava. Jediný jez se tu nachází nedaleko obce Hynkov a nadržuje vodu pro pravobřežní náhon Mlýnský potok zvaný též Střední Morava. Dalo by se říci, že voda přitéká do Olomouce poměrně dost čistá.


Morava pod městem Litovel získává brzy surový, ale o to krásnější lužní charakter.
1
Netýkavka žláznatá tvoří úplné koberce porostů kolem Moravy mezi městy Litovel a Olomouc.
2
Morava pod městem Litovel protéká skutečnými luhy, kde můžeme spatřit, pokud se vůbec do srdce takového luhu odvážíme, přirozenou činnost řeky, která rozhodně není splavná a už vůbec ne pro rozmazlené sváteční vodáky.
3
Řeka ve svém přirozeném lužním prostředí tvoří svůj tok nikdy nekončícím systémem rozvětvení a malých soutoků.
4
Most přes Moravu v přírodní rezervaci Litovelské luhy je součástí cyklotrasy.
5
Ostrůvky všech velikostí jsou tu a po velké vodě zase o kus dál, jejich krása i moc jsou pouze dočasné, pohledy nám však dokáží připravit úžasné.
6
Jedna z bezpočtu tůní uprostřed přírodní rezervace Litovelské luhy.
7
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy patří k vůbec nejkrásnějším luhům v naší zemi. Nachází se nedaleko obce Střeň.
8
Morava přitéká z lužní pustiny od Litovle k mostu ve Střeni ze kterého je vidět panelový brod.
9
Panelový brod přes Moravu nad mostem u obce Střeň.
10
Silniční most přes Moravu u obce Střeň pohledem po proudu. Vzadu lze vidět technologickou lávku s produktovodem.
11
Silniční most přes Moravu mezi obcemi Střeň a Lhota nad Moravou.
12
Lávka s produktovodem jen pár metrů po proudu Moravy od mostu u obce Střeň.
13
Pohled proti proudu Moravy na technologickou lávku s produktovodem a silniční most u obce Střeň.
14
Dno Moravy je tu v náplavech místy kamenité, většinou však více bahnité.
15
Vrby na březích Moravy pod Stření zasahují místy opravdu daleko nad hladinu.
16
Levobřežní pohled na umírající dřeviny, které se pomalu hroutí do řeky Moravy a při tom hroucení se na nich ještě usazuje třeba mech.
17
Sytá zeleň žabince patří k překrásným barevným lužním variacím po levém břehu řeky Moravy pod Stření.
18
Volnější průtok Moravy je v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví spíše vzácnějším jevem.
19
Dřevěná, poněkud chatrná lávka se dá doporučit k přechodu pouze tě otrlejším, najdeme ji v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy.
20
Náplav pod chatrnou dřevěnou lávkou přes Moravu si žije svým krátkým životem.
21
Pro překrásné přírodní scenérie netřeba cestovat na Aljašku, vždyť jich máme spoustu doslova za humny! Takový nad vodu rostoucí strom najdeme na pravém břehu řeky Moravy v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy, pouhých 5 km na kole nebo pěšky od okrajové části města Olomouc. Vážíme si jich vůbec?
22
Pod takovými naplavenými padlými kmeny můžeme tušit štiky se hbitostí torpéda, kterým právě takové prostředí naprosto vyhovuje.
23
Jez na řece Moravě nedaleko obce Hynkov. Zde začíná svoji pouť Mlýnský potok, zvaný též Střední Morava, jde však o levobřežní náhon Moravy, uměle vybudovaný, zpět do řeky ústící až v v Olomouci.
24
Stavidlo jezu na Moravě u Hynkova.
25
Jezem na Moravě u Hynkova proudí voda za běžného stavu pouze propustem u pravého břehu.
26
Podjezí na Moravě u Hynkova.
27
Nádherně se zrcadlící Slunce v hladině řeky Moravy pod jezem u Hynkova.
28
Lužní les s malou loukou a cestou na levém břehu Moravy oproti obci Hynkov.
29
Osamělý dřevěný pilíř v Moravě napovídá, že tu kdysi musel být most.
30
Brod přes Benkovský potok, levostranný přítok Moravy.
31
Lužní Slunce bývá hodně oslabené při průchodu listím, otevřené oblasti jsou spíše řídké, působí jako ostrůvky svitu uprostřed temnot.
32
Netýkavka žláznatá je prevít, který ničí břehy, není to původní rostlina, jaksi sem nepatří.
33
Levobřežní niva Moravy nedaleko obce Štěpánov.
34
Přírodní památka Kurfürstovo rameno se nachází na levém břehu řeky Moravy nedaleko obce Štěpánov a na dohled od Olomouce.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:56:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Mohelnice - Litovel | Litovel - Po proudu:Olomouc | Olomouc - Tovačov


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!