Řeka Morava - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Morava Pramen řeky Moravy
Řeka Morava pramení v upravené studánce pod vrcholem Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1 380 m. Zpočátku tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, tok tu však leží v Pardubickém kraji, příslušném k Čechám. Má hluboký smysl jej navštívit ať už je důvod jakýkoliv.
 
Pramen - pod chatou Vilemínka Pramen - pod chatou Vilemínka
Počátek toku řeky Moravy je dosti prudký, stěží přístupný. V tomto úseku také dochází k poklesu hladiny o zhruba 500 metrů, což se na takové krátké vzdálenosti už nezopakuje. Potůčky, které tu přijímá, lze charakterizovat jako vlásečnice.
 
Pod Vilemínkou - Dolní Morava Pod Vilemínkou - Dolní Morava
Nádherný úsek toku řeky Moravy se klikatí horským údolím a v některých úsecích tu tvoří meandry a ostrůvky, pochopitelně v malém měřítku. Najdeme tu dvě dřevěné lávky a malý silniční most. Voda je zde tmavá, téměř až připomíná slatinu, je však stále tak čistá, že se dá přímo pít.
 
Dolní Morava Dolní Morava
Dolní Morava je první obcí na toku řeky Moravy. Najdeme tu několik malých jezů, které zdvihají vodu pro malé náhony po obou březích. Ač se jedná o vesnici, znečištění je tu znát pouhým okem a jen stěží lze doporučit pít tu vodu přímo z řeky. Přesto lze o řece říci, že je v tomto úseku malebná.
 
Dolní Morava - Hanušovice Dolní Morava - Hanušovice
Celý tento úsek toku řeky Moravy lemuje silnice a železnice. Soužití mezi přirozeným vodním tokem a liniovými stavbami je řešené mosty a opěrnými zdmi. Během toku tu najdeme spoustu jezů a náhonů po obou březích. Po celém tomto úseku najdeme bezpočet kouzelných tůněk i zákoutí.
 
Hanušovice Hanušovice
Řeka Morava přitéká do města Hanušovice směrem východním, po soutoku s říčkou Krupá mění směr na jihovýchodní a po soutoku s říčkou Branná se již ubírá na jih. Oba tyto přítoky jsou levostranné, jakož i další, Kopřivná. Ostatní přítoky po obou stranách jsou již jen malými krátkými potůčky.
 
Hanušovice - Postřelmov Hanušovice - Postřelmov
Úsek toku řeky Moravy mezi městem Hanušovice a obcí Postřelmov patří k těm vůbec nejkrásnějším. Řeka tu přijímá zprava tyto přítoky: Raškovský potok, Komňatský potok, Bušínský potok a Kamenný potok, zleva pak Bohdíkovský potok a z obou stran ještě spoustu malých potůčků.
 
Postřelmov Postřelmov
V okolí obce Postřelmov má již Morava charakter podhorské řeky, tvořící malebná zákoutí, klikatí se Mohelnickou brázdou a ubírá se jižním až jihovýchodním směrem. Přijímá tu zleva říčku Desná a zprava Postřelmovský potok a z obou stran menší potůčky.
 
Postřelmov - Mohelnice Postřelmov - Mohelnice
Kolem Moravy mezi Postřelmovem a Mohelnicí se začínají tvořit luhy a meandry. Ubírá se tu převážně jihovýchodním směrem. Podstatným pravostranným přítokem je řeka Moravská Sázava. Ostatní přítoky jsou malými potůčky. Najdeme tu několik jezů, náhonů a hrází po obou březích.
 
Mohelnice Mohelnice
Morava protéká severně od Mohelnice a míří si to směrem na jihovýchod pod silničním mostem, kde vtéká do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a hned míjí bývalou přírodní rezervaci Moravičanské jezero. Významným pravostranným přítokem je říčka Mírovka.
 
Mohelnice - Litovel Mohelnice - Litovel
Mezi městy Mohelnice a Litovel se řeka Morava ubírá převážně jihovýchodním směrem a klikatí se svými meandry přes CHKO Litovelské Pomoraví. Přijímá tu zprava říčku Třebůvka. Protéká přes několik obcí. V její blízkosti najdeme také spoustu maloplošných chráněná území.
 
Litovel Litovel
Přes město Litovel protéká řeka Morava od západu na východ. Jez tu nadržuje vodu pro pravobřežní mlýnský náhon přes město. Za zmínku stojí Svatojánský most se sochou svatého Jana z Nepomuku. V blízkosti se nachází maloplošná chráněná území Malá voda a Litovelské luhy.
 
Litovel - Olomouc Litovel - Olomouc
Mezi městy Litovel a Olomouc se ubírá řeka Morava převážně jihovýchodním směrem přes CHKO Litovelské Pomoraví. Přijímá tu zleva přítoky Třídvorka a Benkovský potok. Okolo se nachází spousta maloplošných chráněných území. Jediný jez počíná Mlýnský potok.
 
Olomouc Olomouc
Olomouc je největším sídlem na řece Moravě a také jediným krajským městem na celém jejím toku. řeka se tu ubírá převážně jižním směrem. Souběžně s ní teče umělý kanál, zvaný Mlýnský potok. Řeka tu přibírá zleva přítoky Oskava, a Bystřice. Nachází se tu jeden jez.
 
Olomouc - Tovačov Olomouc - Tovačov
Mezi městy Olomouc a Tovačov protéká řeka Morava úrodnou Hanou a její tok se zpomaluje a rozšiřuje. Posiluje ji zleva Týnečka a Bečva, zprava Nemilanka a Splavská. Levobřežní náhon Morávka patří k těm delším, po pravém břehu teče Mlýnský náhon. Byly zde postaveny 2 jezy.
 
Tovačov - Kroměříž Tovačov - Kroměříž
Mezi městy Tovačov a Kroměříž se ubírá řeka Morava přes Hanou převážně na jih. Tok je tu klidný, většivou regulovaný. Přítoky zleva Bečva zprava Blata, Valová, Haná a Věžecký potok. byl tu postaven jeden jez. Poblíž se nachází několik chráněných území.
 
Kroměříž Kroměříž
Město Kroměříž protéká Morava přes město od severozápadu na jihovýchod. Tok řeky je tu regulovaný, mírné oblouky střídají kratší přímé úseky. Tok řeky tu posiluje zleva Moštěnka a zprava Kotojedka. Mostů je zde opravdu doslova na výběr.
 
Kroměříž - Otrokovice Kroměříž - Otrokovice
Mezi městy Kroměříž a Otrokovice protéká řeka Morava regulovaným korytem. Samotná regulace je součástí vodního díla, zvaného Baťův kanál. Přítoky: zleva Rusava a zprava Dolní Kotojedka. Poblíž se nachází maloplošné chráněné území Tlumačovská tůňka. Je tu jeden silniční most.
 
Otrokovice Otrokovice
V průmyslovém městě Otrokovice Morava přibírá zleva přítoky Mojena a Dřevnice a zprava pak Široký potok. Celý tok je regulovaný, jde o Baťův kanál. Nachází se tu jez, přístaviště, silniční a železniční most a lávka pro pěší a cyklisty. Na levém břehu je maloplošné chráněné území Na letišti.
 
Otrokovice - Uherské Hradiště Otrokovice - Uherské Hradiště
Mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm se Morava ubírá na jih. V Spytihněvu začíná kopaný Baťův kanálu. Tok řeky je klidný aby zbytřil pod jezem Spytihněv. Řeka tu přijímá Pohořelický potok zleva a potok Vrbka a Kudlovický potok zprava. Blízko jsou chráněná území Trnovec a Kanada.
 
Baťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště Baťův kanál: Spytihněv - Uherské Hradiště
V obci Spytihněv nad jezem počíná první kopaná část Baťova kanálu z pravého břehu řeky Moravy. Zde se nachází malý přístav. Poté se ubírá kolem obcí Babice a Huštěnovice, aby se dobral až do Starého Města u Uherského Hradiště, Podtékají tu dva Vrbka a Kudlovický potok.
 
Uherské Hradiště Uherské Hradiště
Nad městem Uherské Hradiště mění na jih tekoucí řeka Morava zásadně svůj směr a ubírá se na jihovýchod. Přibírá zleva přítoky Jarošovský potok a Stará Olšava a zprava pak potok Salaška. Přibližně uprostřed svého průtoku městem přibírá řeka zpět vody vodního díla Baťův kanál.
 
Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou
Od města Uherské Hradiště teče Morava převážně jihozápadním směrem k městu Veselí nad Moravou. Celý úsek je součástí vodního díla Baťův kanál, je tedy regulován. Přítoky: Olšava, Bobrovec a Okluky zleva. Zlechovický potok a Dlouhá řeka, zprava. Jsou tu 2 jezy a odlehčovací rameno.
 
Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou
Ve městě Veselí nad Moravou řeka Morava opět dává své vody ve službu pro Baťův kanál, kde najdeme přístaviště. Přibírá tu zleva potok Svodnice. Tok je regulován, nachází se tu jez a pravobřežní mlýnský náhon se dvěma rameny. Je tu silniční most, železniční most a dvě lávky pro pěší.
 
Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec
Ve Veselí nad Moravou se od řeky Moravy odděluje druhá kopaná část Baťova kanálu. Teče přes obec Vnorovy, město Strážnice, a obce Petrov a Sudoměřice. Svou pouť končí u města Skalica. Kříží se s řekou Moravou a Veličkou. Levé přítoky: Radějovka a Sudoměřický potok.
 
Veselí nad Moravou - Hodonín Veselí nad Moravou - Hodonín
Morava se mezi městy Veselí nad Moravou a Hodonín se ubírá na jihozápad. Velice zajímavě tu teče Baťův kanál, nejdříve při pravém břehu řeky, pak se kříží s řekou u Vnorov nad jezem. Přítoky zleva: Velička a Radějovka, zprava Malá Morava (odlehčovací rameno) a Syrovinka.
 
Hodonín Hodonín
Město Hodonín leží na pravém břehu Moravy na hranici země, oproti slovenskému městu Holíč. Je tu jez a přístaviště, pravobřežní náhon Malá Morava a levobřežní přítok Chvojnica. Most je tu silniční, železniční a lávka s produktovodem. Nachází se tu 4 chráněná území.
 
Hodonín - Lanžhot Hodonín - Lanžhot
Mezi městem Hodonín a obcí Lanžhot se ubírá řeka Morava na jihozápad, po celé délce tvoří státní hranici mezi ČR a SR a má 2 jezy. Přijímá tu zleva potok Výtržina a Unínský potok. Vpravo probíhá souběžný vodní tok. Poblíž se nachází maloplošná chráněná území Skařiny a Stibůrkovská jezera.
 
Lanžhot - Hohenau an der March Lanžhot - Hohenau an der March
Mezi obcemi Lanžhot a Hohenau an der March protéká řeka Morava jižním směrem přes málo přístupná lužní území. Přijímá tu zleva řeku Myjava a po obou březích je plno slepých ramen. Jsou tu 2 národní přírodní rezervace, Ranšpurk a Cahnov - soutok a CHKO Záhorie. Je tu jediný jez.
 
Hohenau an der March - Záhorská Ves Hohenau an der March - Záhorská Ves
Mezi obcemi Hohenau na der March a Záhorská Ves protéká řeka Morava rozsáhlými luhy. Přijímá tu zleva přítok Malovevárenského kanálu a říčku Rudava. Zprava pak říčka Zaya a potok Sulzbach. Na levém břehu se nachází CHKO Záhorie. Je tu jeden silniční most.
 
Záhorská Ves Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves leží na levém, slovenském břehu Moravy, oproti němu na rakouské straně je obec Angenrn an der March. Mezi těmito obcemi je provozován přívoz, který pobere až 6 osobních aut. Ochranné hráze jsou tu dost vysoké, vždyť chrání blízko postavená lidská obydlí.
 
Záhorská Ves - Devín Hohenau an der March - Devín
Mezi Záhorskou Vsí a Devínem se ubírá řeka Morava nma jih, po celé délce tvoří státní hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Luhy lemují řeku po obou březích. Moravu tu posiluje zleva potok Rudavka a říčka Malina. Nacházejí se tu 4 maloplošná chráněná území a jeden železniční most.
 
Devín Devín
Místní části hlavního města Slovenska, Bratislavy, Devínská Nová Ves a Devín přináleží nejnižšímu toku Moravy. Pod velice starým hradem Devín pak řeka Morava odevzdává své vody řece Dunaj v nadmořské výšce 134 m. Nachází se tu maloplošné chráněné území Devínská Kobyla.
 
 
 
Partneři
Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Překrásné město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kdysi věnné město královny Elišky věže katedrálního kostela sv. Ducha Prohlédněte si fotografie, zachycené jak pohledy všedními, tak i naprosto nevšedními.

Dopřejte si masáže v příjemném prostředí v centru města za příznivé ceny. masáže Brno
- Klasické masáže
- Lymfatické masáže
- Protimigrénové masáže
- Kraniosakrální terapie

Tam, kde lékařům dochází diagnóza... návrat k našim počátkům Velice jemná neinvazivní technika, osvědčující se při řešení problémů těla, nezřídka vycházejích z nitra člověka. Řeší vnitřní příčiny, nikoliv pouhé vnější příznaky.

Prohlédněte si úplné knihy z per starších autorů. stará kniha Jedná se o knihy autorů, na jejich díla již vypršela autorská práva a jsou v českém jazyce.

Zcela originální tiskem nevydané pohádky pro děti i dospělé. chaloupka Pohádkové příběhy, které vznikaly při bujné fantazii a hojného přispění dětí, které je rády poslouchaly. Pojďte s námi putovat časem i zeměmi a vraťte se do dětských let.

Přečtěte si povídky z per starších autorů, které odvál čas a znají jen nemnozí z nás. kuše Najdete zde poutavé povídky, příběhy, legendy, pověsti či životopisy.
 
Poslední aktualizace: 20.3. 2022   © 2009 - 2023 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy