Řeka Morava / Lanžhot - Hohenau an der MarchHodonín - Lanžhot
Hohenau an der March - Záhorská Ves

Mezi obcemi Lanžhot v České republice a Hohenau an der March (Cáhnov) v Rakousku protéká řeka Morava převážně jižním směrem přes málo přístupná lužní území na pravém břehu a málo osídlená místa na břehu levém. Přijímá tu zleva řeku Myjava a po obou březích ji lemuje bezpočet slepých ramen. Celý úsek je regulovaný a vlastně ani nejde říci, že by protékala poblíž nějakých obcí. V její blízkosti se nachází na pravém břehu 2 národní přírodní rezervace, přírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov - soutok a na slovenské straně zasahuje do CHKO Záhorie. Jediný jez je sypaný z lomového kamene a nachází se nad mostem staré silnice mezi obcemi Lanžhot a Kúty. Čistota vody je tu obstojná.


Stín růžku konstrukce železničního mostu a dvojice trojitých oblouků produktovodu přes řeku Moravu nám dává poznat, že jsme u Lanžhota, poslední obce při řece Moravě v České republice.
1
Železniční most přes Moravu na trase Brno – Bratislava je mostem hraničním s přechodovými stanicemi Lanžhot a Kúty.
2
Řeka Morava uhání táhlými regulovanými oblouky u Lanžhota na jih, silný jižní vítr jí výrazně čeří hladinu.
3
Nadjezí na řece Moravě u takového jezu ano i ne nedaleko obce Brodské.
4
Vidět východ Slunce nad jezem u obce Brodské patří k zážitkům, na které se nezapomíná celý život.
5
Hořící keř – možná ten příběh znáte, zde jde o vyloženě pozemskou krásu, přístupnou snad každému. Vycházející Slunce nad sypaným jezem na řece Moravě, za keřem se nachází slovenská obec Brodské.
6
Babí léto je na počátku října už vyloženě na ústupu, ale jeho stopy jsou nezapomenutelné, vždyť vidět pavučinu na oroseném řebříčku na břehu Moravy u Lanžhota, to je jedno veliké zasnění uprostřed přecivilizované společnosti.
7
Ranní mlha pod jezem na řece Moravě mezi obcemi Brodské a Lanžhot. Ohromné záhozové kameny jsou právě takové, z jakých byl nasypán jez.
8
Pravobřežní hráz Moravy u Lanžhota s klidně plynoucí řekou za ranní mlhy, která již klesá, aby se záhy ztratila úplně. V pozadí začíná být znát dálniční most přes Moravu a telekomunikační věž.
9
Ranní mlha na pravém břehu Moravy u Lanžhota.
10
Ohlédnutí se proti proudu Moravy od mostu staré hlavní silnice, dnes II/425, mezi obcemi Lanžhot a Kúty. Vzadu vpravo je znát věž kostela ve slovenské obci Brodské.
11
Zvedající se Slunce vytváří v řece Moravě překrásný odlesk.
12
Pohled proti proudu řeky Moravy ze silničního mostu u Lanžhota 1.10. 2011 zhruba kolem 7 hodiny ranní, všimněte si stavu vody.
13
Pohled proti proudu řeky Moravy ze silničního mostu u Lanžhota 2.10. 2011 zhruba kolem hodiny polední, stav vody za poslední den výrazně poklesl.
14
Na slovenské straně jsou vjezdy na hráz řeky Moravy chráněny železnou konstrukcí, která cyklistům cesty spíše znepříjemňuje.
15
Dvojice mostů přes Moravu u Lanžhota za stoupajícího ranního oparu, v popředí starý silniční, silnice II/425 a v pozadí dálniční D2.
16
Domek na pravém břehu Moravy u Lanžhota mezi starým silničním a dálničním mostem.
17
Dálniční most, dálnice D2, přes řeku Moravu u obce Lanžhot. Obdélníková cedule nahoře značí uvítání do České republiky.
18
Spodní pohled na dálniční most přes Moravu u Lanžhota nám jasně říká, že jde o dvě samostatné souběžné mostní konstrukce, které zdaleka přesahují oba břehy řeky.
19
I pod dálničním mostem můžeme spatřit romantické sluneční scenérie.
20
Cesta podél pravého břehu Moravy pod dálničním mostem u Lanžhota nás zavede až na soutok s Dyjí.
21
Pravobřežní souběžný vodní tok podél Moravy u Lanžhota bychom mohli považovat za živé rameno řeky.
22
O tom, že se na Moravě daří divokému chmelu nemůže být pochyb, jak o tom svědčí tento snímek z mostní konstrukce přes živé pravobřežní rameno Moravy u Lanžhota.
23
Jmelí je skutečný parazit a topol bývá jeho častým hostitelem, tento je však již téměř mrtvý, zato parazit dokáže vysát poslední zbytky života z jeho dřeva.
24
Pravobřežní slepé rameno Moravy u obce Lanžhot.
25
Kostel Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě, poslední obci při řece Moravě v České republice.
26
Levobřežní hráz Moravy pod dálničním mostem mezi obcemi Lanžhot a Kúty.
27
Sytá zeleň hustě usazeného jmelí kontrastuje s chabnoucí šedí umírajících topolů na levém břehu Moravy nedaleko obce Kúty.
28
Levobřežní, lekníny pokryté, avšak poměrně vysychající slepé rameno Moravy nedaleko obce Kúty.
29
Levobřežní hráz Moravy nad soutokem s Myjavou se poněkud vzdaluje toku řeky, vlevo les a vpravo lužní porosty.
30
Lužní snímek s tím, co k luhu patří, tedy slepé rameno s polehanými padlými stromy, topoly a osikami, jakož i blízkou mokrou loukou, tak to vypadá nad soutokem Moravy a Myjavy.
31
Jedno z bezpočtu slepých ramen Moravy, toto bychom nad soutokem s řekou Myjava.
32
Vrby vystupují z vysokých lužních porostů kolem soutoku Moravy s Myjavou.
33
Romantický soutok řeky Moravy s Myjavou vypadá za nižšího stavu rozhodně dost jinak, než za běžného stavu vody, natož pak vody stoleté.
34
Vynikající přirozené molo z padlého stromu pro odvážné rybáře na levém břehu řeky Moravy těsně pod soutokem s Myjavou.
35
Lužní vrbová slavobrána na levém břehu řeky Moravy pod soutokem s Myjavou.
36
Pod soutokem s Myjavou vypadá Morava tak trochu zrcadlově obráceně, než pod Hodonínem. Ze slovenské strany takřka nepropustný luh a na české straně posekaný břeh s hrází blízko vody. Nenechme se však mýlit, za pravobřežní hrází je luh ještě nepropustnější a nepoměrně větší, který zabírá téměř celé rozsáhlé srdce soutoku řek Moravy a Dyje.
37
Rybářský domek na levém břehu Moravy mezi soutoky s Myjavou a Dyjí dává jasně znát, jak tu kolísá vodní hladina.
38
Na pravém břehu Moravy nad soutokem s Dyjí právě probíhají stavební práce, jak můžeme vidět ze slovenské strany přes řeku.
39
Takový krásný jasan můžeme spatřit v Ranšpurku, což je národní přírodní rezervace uprostřed hlubokých luhů v srdci soutoku řeky Moravy a Dyje.
40
Cahnov – Soutok je národní přírodní rezervace v nitru lužních lesů v srdci soutoku řeky Moravy a Dyje.
41
Hrot soutoku řek Moravy a Dyje. Jak vidno, na rakouské straně řeky, tam zvané Thaya, je povolen lov ryb ohromnými čeřeny.
42
Opracovaný kámen s čitelným letopočtem 1755 v samém srdci soutoku řek Moravy a Dyje.
43
Vlajka České republiky a hraniční kámen na samém jihovýchodním cípu země v srdci soutoku řek Moravy a Dyje.
44
Samotné srdce soutoku řek Moravy a Dyje je místo veskrze romantické, kam směřují časté výlety, díky vzdálenosti a dostupnosti především cyklistické.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:59:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hodonín | Hodonín - Lanžhot - Po proudu:Hohenau an der March - Záhorská Ves | Záhorská Ves


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!