Řeka Morava / Hohenau na der March - Záhorská VesLanžhot - Hohenau an der March
Záhorská Ves

Od soutoku Moravy s řekou Dyje nedaleko obce Hohenau na der March až po hraniční obec s přívozem Záhorská Ves protéká řeka Morava téměř výhradně rozsáhlými luhy po obou březích, na kterých jsou v různé vzdálenosti od hlavního toku vystavěny ochranné hráze. Přijímá tu zleva část umělého vodního toku Malovevárenský kanál a říčku Rudava. Zprava posiluje Moravu říčka Zaya a potok Sulzbach. Protéká poblíž obcí na pravém břehu: Drösing, Walterdorf, Sierndorf an der March, Jedenspiegen, Dürnkrut, Grub an der March, Stillfried an der March a Mannersdorf an der March, na levém břehu: Sekule, Moravský Svätý Ján, Malé Leváre, Gajary, Jakubov a Suchohrad. Při jejím levém břehu se nachází chráněná krajinná oblast Záhorie. Jediným mostem je silniční se mezi obcemi Hohenau an der March a Moravský Svätý Ján. Dalo by se říci, že voda je tu poměrně čistá.


Nádherná modř o žlutou doplněná na soutoku řeky Moravy s Dyjí pohledem ze slovenské strany.
1
Morava o Dyji zprava posílená, pohledem přes srdce soutoku, které leží na moravské straně.
2
Odlesk Slunce v hladině řeky Moravy těsně pod srdcem soutoku s Dyjí.
3
Hezká obuvnická skulptura na levém břehu Moravy na slovenské straně oproti soutoku s řekou Dyjí.
4
Slovenské výsostné znaky nedaleko trojmezí zemí Slovensko – Rakousko – Česká republika.
5
Ohromné čeřeny na rakouské straně Moravy vypadají úplně hrůzně při představě, že by byly opravdu stále užívány...
6
Rakouský cyklista na slovenské straně řeky Moravy, právě u opevnění z doby před 2. světovou válkou, ukazuje s bojovým výkřikem, kudy se jede na Hohenau.
7
Pohled proti proudu Moravy z mostu mezi obcemi Hohenau an der March a Moravský Svätý Ján.
8
Detailní pohled na rakouský, velký, motorovou silou vytahovaný čeřen.
9
Pravobřežní hráz Moravy nedaleko obce Hohenau an der March, není na ni možné legálně vjet, až na pár výjimek.
10
Ocelový most mezi obcemi Hohenau an der March a Moravský Svätý Ján pohledem z pravého rakouského břehu.
11
Uvítací cedule do Rakouska hned za mostem přes Moravu.
12
Prostor mezi pravým břehem Moravy a její hrází na silnici mezi obcemi Hohenau an der March a Moravský Svätý Ján.
13
Nedá se moc počítat s tím, že by bylo možné vjíždět na pravobřežní hráze řeky Moravy v Rakousku, tak jak je tomu na Slovensku, nebo v České republice.
14
Šestice červených rakouských kajaků na pravém břehu Moravy nedaleko obce Hohenau an der March.
15
Pohled proti proudu na hraniční ocelový most mezi obcemi Hohenau an der March a Moravský Svätý Ján.
16
Bezejmenný pravobřežní přítok Moravy těsně pod mostem u obce Hohenau an der March.
17
Malý, ze sucha vzniklý ostrůvek při pravém břehu Moravy u obce Hohenau an der March.
18
Levotočivý oblouk Moravy mezi obcemi Moravský Svätý Ján a Hohenau an der March.
19
Morava uhání na jih k Dunaji, pohled z pravého břehu u obce Hohenau an der March.
20
Uvítací cedule na Slovensko hned za mostem přes Moravu.
21
Maskovaný malý bunkr, zvaný řapík, jakých bylo v československém pohraničí vybudováno před 2. světovou válkou nesmírné množství.
22
Kilometrovníky dávají snadněji se orientovat v sice krásném, ale jednotvárném prostředí levobřežních hrází na slovenské straně Moravy, zde jsme nedaleko obce Moravský Svätý Ján.
23
Měřidlo stavu vody za vyšších stavů pod hrází nedaleko obce Moravský Svätý Ján.
24
Topoly napadené jmelím spatříme na levém břehu dolní Moravy nedaleko obce Moravský Svätý Ján stejně tak jako po celém její toku počínaje Mohelnickou brázdou.
25
Nastupující barvy podzimu vypadají naprosto nezapomenutelně snad všude, nejinak tomu je na levobřežní hrázi řeky Moravy nedaleko obce Moravský Svätý Ján.
26
Jedno z větších levobřežních slepých ramene řeky Moravy pod obcí Moravský Svätý Ján trpí nedostatkem vody, stejně jako soudobou i hlavní tok. Zhruba někde za ním bychom našlo pravobřežní přítok Moravy, řeku Zaya.
27
Lišejníky obrůstají mrtvý kmen na břehu levobřežního ramene Moravy pod obcí Moravský Svätý Ján.
28
Za levobřežní hrází Moravy nedaleko obce Moravský Svätý Ján je stěží prostupný luh, z něhož ční velké topoly.
29
Pohled od svažující se lužní cesty na ochrannou hráz řeky Moravy nedaleko obce Moravský Svätý Ján, ano čápi, kterým se zde pochopitelně říká bociani, již odletěli nosit děti do teplých krajin.
30
Jak vidno, čápům je zde připravováno pohodlí na opuštěných sloupech elektrického vedení, čehož rádi využívají k stavění hnízd.
31
Jedno z bezpočtu krásných levobřežních slepých ramen Moravy nedaleko obce Moravský Svätý Ján s pobřežními vrbami.
32
Klikatící se cesta k řece Moravě napříč rozsáhlou nivou. Zde je hráz daleko od řeky a tak plná svůj účel na výbornou.
33
Pravobřežní přítok Moravy, říčka Zaya, posiluje řeku nedaleko obce Drösing.
34
Pravobřežní slepé rameno řeky Moravy nedaleko obce Drösing.
35
Užovka obojková na pravém břehu řeky Moravy nedaleko obce Drösing.
36
Typický pohled na levobřežní hráz řeky Moravy mezi obcemi Moravský Svätý Ján a Malé Leváre. Hráz je dosti přímá, vjezd na ni je regulován a pod ní vede souběžná cesta.
37
Překrásný levotočivý oblouk řeky Moravy nedaleko obce Malé Leváre.
38
Vodárenské zařízení na umělém vodním toku zvaném Malolevárenský kanál se pochopitelně nachází nedaleko obce Malé Leváre.
39
Odlehčovací odbočka z Malolevárenského kanálu posiluje tok řeky Moravy nedaleko obce Malé Leváre.
40
Úžasné kouzlo podzimním Sluncem prosvětleného levobřežního luhu Moravy nedaleko obce Malé Leváre.
41
Překrásné levobřežní slepé rameno Moravy pod obcí Malé Leváre.
42
Soušky činí lužní prostředí zajímavějším, patří k němu a třeba při potemnělém a podmračeném večeru si zde stačí představit krkavce, což je naprosto reálné, a atmosféra jak z pohádky je dokonalá.
43
Toho času stojatý vodní tok, jakési dlouhé slepé rameno říčky Rudava, nedaleko jejího vyústění do řeky Moravy  mezi obcemi Malé Leváre a Gajary.
44
Osamělý kajakář na řece Moravě mezi obcemi Malé Leváre a Gajary.
45
Levotočivý oblouk Moravy těsně nad jejím soutokem s říčkou Rudavou mezi obcemi Malé Leváre a Gajary.
46
Soutok řeky Moravy s říčkou Rudavou mezi obcemi Malé Leváre a Gajary.
47
Morava pod soutokem s Rudavou je na počátku října úplně zelená a stav vody je zrovna nízký.
48
Pohled na řeku Moravu z rybářského domku přes zajímavý keramický pohár.
49
Prakticky celý úsek řeky Moravy, který tvoří státní hranici mezi Slovenskem a Rakouskem tvoří téměř neprostupný luh.
50
Vyústění lužních svodů na slovenské straně Moravy přibližně mezi obcemi Gajary a Dürnkrut.
51
Po vyschlém dně slepého ramene se zrovna dá i chodit.
52
Bobři o sobě dávají znát na stromech, ale spatřit v divoké přírodě živého bobra není vůbec snadné.
53
Levobřežní hráz Moravy se zásobárnou vody poblíž obce Gajary.
54
Slepé rameno Moravy vrbami obklopené nedaleko obce Gajary.
55
Kostel Zvestovania Panny Márie v Gajarech je vidět od řeky Moravy docela dobře, ale je daleko.
56
Pravotočivý oblouk Moravy oproti obci Dürnkrut, dějiště bitvy na Moravském poli, která tak neslavně dopadla na den svatého Rufa 26.8. 1278.
57
Slepé rameno Moravy, které je tak hluboké, že ani nízký stav vody jej neovlivní natolik, aby vyschlo.
58
Poklidný tok Moravy pohledem z levého břehu oproti obci Dürnkrut, dějiště bitvy na Moravském poli.
59
Vyústění meliorační trubky ze slovenské strany Moravy zhruba pod obcí Dürnkrut, dějiště bitvy na Moravském poli.
60
Pravotočivý oblouk Moravy zhruba pod obcí Dürnkrut, dějiště bitvy na Moravském poli.
61
Takovýto ohromný čeřen vypadá děsivě. Slovenským rybářům dělá vrásky, protože o rozdělení rybího bohatství v řece Moravě pak rozhoduje doslova pás pastí po celém rakouském břehu. 6e by šlo ještě o pozůstatek studené války?
62
Pravobřežní přítok Moravy, potok Sulzbach, posiluje tok řeky pod obcí Dürnkrut, dějištěm bitvy na Moravském poli.
63
V některých místech je sypaná hráz nahrazena prefabrikáty.
64
Tak nějak vypadá typický obraz dolního toku Moravy v dlouhém úseku od soutoku s Dyjí až k Děvínu.
65
Levobřežní niva Moravy a lužní les nad Suchohradem v době, kdy bylo dost sucho.
66
Levobřežní ochranná hráz Moravy vedená lesním průsekem nad Suchohradem.
67
Řapík se zděnou nástavbou u ochranné hráze Moravy nad Suchohradem.
68
Ochranná hráz řeky Moravy vstupuje do obce Suchohrad.
69
Kostel Krista Kráľa v Suchohradě pohledem z ochranné hráze Moravy.
70
Levobřežní slepé rameno Moravy v obci Suchohrad.
71
Hlavní tok řeky Moravy v obci Suchohrad.
72
Prefabrikovaná ochranná hráz chrání obydlí v obci Suchohrad stejně tak i řapík, pozůstatek z druhé světové války.
73
Ohlédnutí se po ochranné hrázi na obec Suchohrad, která leží na levém břehu Moravy.
74
Dlouhá ochranná hráz řeky Moravy obchází uctivě řapík a ubírá s dále na Záhorskou Ves.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:59:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hodonín - Lanžhot | Lanžhot - Hohenau an der March - Po proudu:Záhorská Ves | Záhorská Ves - Devín


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!