Řeka Morava / Postřelmov - MohelnicePostřelmov
Mohelnice

Mezi obcí Postřelmov a městem Mohelnice má Morava charakter podhorské řeky, začínají se kolem ní tvořit luhy a meandry jsou tu hojným úkazem. Ubírá se tu převážně jihovýchodním směrem. Podstatným pravostranným přítokem je řeka Moravská Sázava. Ostatní přítoky z obou stran jsou malými potůčky. Najdeme tu několik jezů a náhonů po obou březích. V mnoha místech byly vybudovány ochranné hráze, které chrání obydlená místa od velkých vod. Tím jak řeka sílí, ubývá mostů. Nachází se tu jediný železniční vlečkový most a několik mostů silničních. Řeka tu protéká obcemi Leština a Lukavice a míjí město Zábřeh na Moravě. Nedaleko se nachází přírodní rezevace Pod Trlinou. Pro vodáky jde o úsek slušný, ovšem s jezy jako překážkami. Čistota vody je přijatelná.


Vyvrácený strom tvoří jakousi část hrázky na pravém břehu Moravy pod Postřelmovem.
1
Ohlédnutí se po pravobřežní hrázi zpátky na Postřelmov.
2
Pravobřežní hráz Moravy mezi Postřelmovem a Novým Dvorem.
3
Některé stromy se nad řekou dlouze kloní a kloní, až si je voda jednou vezme.
4
Morava přitéká od severu k silničnímu mostu v Novém Dvoře mezi městem Zábřeh na Moravě a obcí Lesnice.
5
Nový Dvůr, silniční most mezi městem Zábřeh na Moravě a obcí Lesnice.
6
Zpevněná stěna lomu v Leštině, která je dobře vidět i z vlaku na trati mezi městy Zábřeh na Moravě a Olomouc.
7
Levobřežní hráz daleko od řeky chrání zastavěná území v obci Leština před velkou vodou z Moravy.
8
Silniční most přes Moravu v obci Leština.
9
Pod silničním mostem v Leštině si našli vodáci místo k zaparkování lodí ve stínu.
10
Levobřežní hráz Moravy v Leštině.
11
Železniční vlečkový most v Leštině.
12
Vlečka do lomu v Leštině se dostává přes řeku Moravu po železném mostě.
13
Morava si to od Leštiny uhání k soutoku s Moravskou Sázavou.
14
Soutok Moravy (vpravo) a Moravské Sázavy nedaleko města Zábřeh na Moravě je poměrně dobře ukrytý a jistě k němu není snadný přístup.
15
Řeka Morava o vody Moravské Sázavy obohacená.
16
Ostrůvek těsně pod soutokem Moravy a Moravské Sázavy.
17
Z ostrůvku a ještě přes takový hezký barevný filtr vypadá Morava mnohem krásnější, než v regulovaných březích.
18
Vodácký odpočinek n ostrůvku pod soutokem Moravy a Moravské Sázavy.
19
Jez na řece Moravě u Lukavice.
20
Boční pohled na jez na řece Moravě u Lukavice.
21
Boční pohled na jez na řece Moravě u Lukavice s odvážnými vodáky.
22
Pod jezem s vždy zdržují ryby, to rybáři vědí.
23
První metry pravobřežního náhonu Moravy u Lukavice začínají náplavem.
24
Velká vodácká družina odpočívá n ostrůvku pod jezem u Lukavice.
25
Uhynulý bobr byl již dědečkem, ale v letním parnu to zajisté není místo lákavé. Jsme u jezu na Moravě u Lukavice.
26
Morava láká rybáře ke třpytkování pod jezem u Lukavice.
27
Mokřadní poklid u pravobřežního náhonu Moravy u Lukavice.
28
Pravobřežní náhon Moravy u Lukavice.
29
Most přes pravobřežní náhon Moravy u Lukavice. Kdo by to byl řekl, několik vteřin před pořízením záběru se tu proplazila zhruba 1 metr dlouhá užovka a to je pro nezkušené jedince hrůzný pohled...
30
Jez na pravobřežním náhonu u Lukavice.
31
Silniční most přes Moravu u Lukavice směr Bohuslavice.
32
Morava v přímém úseku u Lukavice.
33
Silniční most přes Moravu u Lukavice směr od Bohuslavic.
34
Ano, taková hráz je velice účinná, je totiž dostatečně daleko od řeky Moravy. Díváme se od Háje směrem k Bohuslavicím a v pozadí můžeme vidět zřetelné obrysy Jeseníků.
35
Rozsáhlá levobřežní niva Moravy nedaleko Háje.
36
Levobřežní slepé rameno Moravy nedaleko Háje.
37
Vrby u Moravy se dokáží velice snadno stát zajímavým objektem hledáčku.
38
Dlouhý levotočivý oblouk Moravy nad jezem v Háji.
39
Cesta po levobřežní hrázi Moravy k jezu v Háji.
40
Stavidla levobřežního náhonu Moravy v Háji.
41
Jez na Moravě v Háji, pod ním je hezky vidět ostrůvek.
42
Háj je vlastně statek na levém břehu Moravy nad Mohelnicí.
43
Hezký rybářský flek na levém břehu Moravy nad jezem u Třeštiny.
44
Divoký jez na řece Moravě u Třeštiny.
45
Souška na levém břehu Moravy nedaleko jezu u Třeštiny.
46
Levobřežní niva při řece Moravě u Třeštiny.
47
Jmelí je v topolech u Moravy jevem velice častým.
48
Opravdu mohutný topol bílý na levém břehu Moravy u Třeštiny je napaden jmelím.
49
Detail téměř třímetrového bolševníku na levém břehu Moravy u Třeštiny.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:55:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hanušovice - Postřelmov | Postřelmov - Po proudu:Mohelnice | Mohelnice - Litovel


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!