Řeka Morava / MohelnicePostřelmov - Mohelnice
Mohelnice - Litovel

Řeka Morava protéká severně od města Mohelnice a míří si to směrem na jihovýchod pod silničním mostem, kde vtéká do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a hned míjí bývalou přírodní rezervaci Moravičanské jezero. Významným pravostranným přítokem je říčka Mírovka, ale její průtok není přirozený, protože do Moravy se vtéká posilněná o pravobřežní mlýnský náhon. Najdeme tu hezká zákoutí, která ocení z milovníků přírody zejména rybáři a vodáci. Čistota vody je tu vcelku ucházející.


Morava přitéká od Lukavice k Mohelnici a Moravičanským jezerem.
1
Silniční most silnice II/444 přes Moravu mezi obcí Stavenice a městem Mohelnice.
2
Za silničním mostem silnice II/444 začíná chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.
3
Jiný pohled na most silnice II/444 přes řeku Moravu mezi městem Mohelnice a obcí Stavenice.
4
Takto vypadá Morava zblízka, když vtéká do CHKO Litovelské Pomoraví.
5
Nízký jez na řece Moravě u Mohelnice a pod ním vtok říčky Mírovky, jejíž tok je společný s levobřežním, zhruba 1,7 km dlouhým náhonem.
6
Soutok Moravy a Mírovky nedaleko Mohelnice. Nenechme se vysmát, Mírovka je mnohem menší říčka, než zde vypadá, ale samotná se vlévá do levobřežního, zhruba 1,7 km dlouhého náhonu, který má sám o sobě větší průtok, než Mírovka.
7
Překrásná pravobřežní niva Moravy nedaleko Mohelnice. Zalesněný kopec v pozadí je přírodní rezervace Doubrava, vpravo pak bývalá přírodní rezervace Moravičanské jezero.
8
Romantický pohled na pěšinu mezi řekou Moravou (vlevo) a bývalou přírodní rezervací Moravičanské jezero.
9
Moravičanské jezero na pravém břehu řeky Moravy nedaleko města Mohelnice a obce Moravičany za nastupujícího parného dne. O statut přírodní rezervace již toto území přišlo.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:55:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Postřelmov | Postřelmov - Mohelnice - Po proudu:Mohelnice - Litovel | Litovel


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!