Řeka Morava / LitovelMohelnice - Litovel
Litovel - Olomouc

Přes město Litovel protéká řeka Morava od západu na východ. Hned na okraji zastavěného území byl postaven jez, který nadržuje vodu pro pravobřežní mlýnský náhon přes město. Z toho důvodu je průtok hlavním korytem řeky dosti chudý. Jsou tu zajímavé mosty, ten zajisté nejkrásnější je Svatojánský most se sochou svatého Jana z Nepomuku přibližně uprostřed průtoku městem. V blízkosti se nachází maloplošná chráněná území Malá voda a Litovelské luhy. Obě jsou součástí CHKO Litovelské pomoraví. Čistota vody je tu vcelku ucházející.


Pěšina po pravém břehu řeky Moravy nad městem Litovel přichází z národní přírodní rezervace Vrapač.
1
Hustý pobřežní porost obklopuje pěšinu po pravém břehu řeky Moravy nad městem Litovel.
2
Nenápadný propust na levém břehu Moravy nad městem Litovel může regulovat stav ve slepém rameni, které není z  pohledu přes řeku vidět.
3
Nadjezí v Litovli pohledem z pravého břehu Moravy.
4
První most přes Moravu v Litovli je spíše technologickou lávkou, nebo mostem pro produktovod.
5
Čeřící se nadjezí v Litovli dává dobré srovnání rozdílů hladin.
6
Pohled z pilíře jezu v Litovli proti proudu Moravy s technologickou lávkou v pozadí.
7
Jez na řece Moravě v Litovli.
8
Vlastní tok Moravy přitéká do zastavěné části Litovle hodně ochuzen o vodu. Nejprve o ni přichází odklonem pravobřežního náhonu Malá voda a poté ještě pravobřežním náhonem přes město. S trochou nadsázky lze říct, že země, kterou vpravo vidíme, je ostrovem na ostrově.
9
Litovelský pravobřežní náhon řeky Moravy má více vody, než vlastní tok.
10
Levobřežní hráz Moravy v Litovli prostupuje odpadní stoka, toho času suchá. V pozadí lze rozeznat jez.
11
Napřímený, dalo by se říci kanalizovaný, tok Moravy mezi jezem a železničním mostem.
12
Pohled proti proudu Moravy z železničního mostu nám jasně říká, že tok ochuzené řeky je zde obehnán hrázemi.
13
Železný železniční most přes Moravu v Litovli.
14
Silniční most přes řeku Moravu pohledem z železničního mostu.
15
Odlesk Slunce v hladině Moravy v Litovli.
16
Spodní pohled na železniční most přes Moravu v Litovli z levého břehu.
17
Silniční most přes řeku Moravu ve městě Litovel, v pozadí kostel svatého Filipa a Jakuba se zazděnými dělovými koulemi ze švédských válek.
18
Klidný tok vodou ochuzené Moravy pod silničním mostem.
19
Pohled proti proudu Moravy z kamenného Svatojánského mostu.
20
Pomalu tekoucí Morava nad Svatojánským mostem v Litovli.
21
Třetí nejstarší kamenný most v naší zemi po Praze a Písku se nachází v Litovli, spojuje břehy řeky Moravy a zve se Svatojánským.
22
Sluncem osvětlený pohled za Svatojánský most v Litovli.
23
Dominantou Svatojánského mostu je socha svatého Jana Nepomuckého, která pochází z doby největší slávy zpovědníka královny Žofie, manželky Václava IV., z počátku XVIII. století, kdy byl svatořečen.
24
Ohlédnutí se proti proudu Moravy v Litovli k Svatojánskému mostu.
25
Malá, z kamenů postavená hrázka v řece Moravě v Litovli pod Svatojánským mostem.
26
Dvojí vyústění kanalizace do řeky Moravy v Litovli pod Svatojánským mostem.
27
Morava v Litovli nad vyústěním pravobřežního mlýnského náhonu.
28
Ano, je tomu tak, pravobřežní mlýnský náhon v Litovli má více vody, než hlavní tok řeky. V pozadí je vidět menší most.
29
Vyústění pravobřežního mlýnského náhonu do Moravy v Litovli.
30
Morava v Litovli s vrácenými vodami mlýnského náhonu se ubírá na jihovýchod, na Olomouc.
31
Lidé s rozdělují na dvě skupiny: První skupina si nejdříve všimne nádherně se zrcadlícího Slunce. Druhá skupina vykřikne „Hele blatník z kola“.  Obojí můžeme jedním pohledem spatřit v řece Moravě v Litovli.
32
Nově vybudované levobřežní vyústění odpadní stoky do řeky Moravy v Litovli.
33
Pěšina po levém břehu Moravy v dolní části města Litovel.
34
Ohlédnutí se proti proudu Moravy zpátky na Litovel.
35
Posledním mostem v Litovli je architektonicky zajímavě řešená lávka.
36
Lávka přes Moravu ve spodní části Litovle.
37
Pravobřežní vyústění odvodňovacího příkopu do řeky Moravy ve spodní části města Litovel.
38
Řeka Morava opouští Litovel a ubírá se k úplně největšímu městu na celém jejím toku, k Olomouci.
39
Na levém břehu řeky Moravy pod městem Litovel začíná přírodní rezervace Litovelské luhy.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:55:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Mohelnice | Mohelnice - Litovel - Po proudu:Litovel - Olomouc | Olomouc


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!