Řeka Morava / Pod Vilemínkou - Dolní MoravaMorava od pramene pod Vilemínku
Dolní Morava

Nádherný úsek toku řeky Moravy se klikatí horským údolím a v některých úsecích tu tvoří meandry a ostrůvky, pochopitelně v malém měřítku. Vody řeky tu posilují: zprava Kopřivák a Hluboký potok, zleva pak Poniklec a Kamenitý potok. Najdeme tu dvě dřevěné lávky a malý silniční most. Voda je zde tmavá, téměř až připomíná slatinu, je však stále tak čistá, že se dá přímo pít.


Dřevěná lávka přes Moravu je součástí naučné stezky Králický Sněžník.
1
První větší ostrůvek na řece Moravě se nachází pod dřevěnou lávkou v nadmořské výšce zhruba 850 m.
2
Morava pod dřevěnou lávkou.
3
Z levého břehu je vidět, jak po pravém břehu dostává zabrat přirozená kamenná navigace.
4
Kontrast Slunce a stínu může vyniknout i na horské vodě.
5
Pařezy přihlížení toku.
6
Bývalá lávka přes Moravu teď leží u lesní cesty.
7
Druhá dřevěná lávka přes Moravu.
8
Stromy lemují Moravu jak živé, tak umírající.
9
Voda úspěšně atakuje kořání pobřežního smrku.
10
Slunce za osamělým stromem na horním toku Moravy.
11
Neživí jsou součástí živých.
12
Morava za stromovým pahýlem.
13
Potok Poniklec posiluje Moravu zleva.
14
Morava pohledem proti proudu z levého břehu pod soutokem s potokem Poniklec.
15
Mladé buky stíní hladinu Moravy.
16
Průhled na Moravu přes smrkový vývrat.
17
Betonový patník na břehu Moravy.
18
Opěrná zeď tu tvoří pravý břeh Moravy.
19
Potok Kopřivák pod jediným jeho mostem.
20
Kopřivák nad svým vtokem do Moravy.
21
O zajímavé přírodní scenérie tu není nouze.
22
Potok Kopřivák posiluje Moravu zprava.
23
Detail soutoku potoka Kopřivák a Moravy.
24
Morava pod soutokem s Kopřivákem.
25
Klidnější partie horního toku Moravy.
26
Stavební odpad se nezdá být dobrým pravým břehem Moravy.
27
Jízek na Hlubokém potoce.
28
Jediný mostek přes Hluboký potok je nad jeho vtokem do Moravy.
29
Hluboký potok posiluje řeku Moravu zprava.
30
Pahýly kořenů do Moravy čnící.
31
Průzračné vody řeky Moravy.
32
Stromy v korytě Moravy to nemají jednoduché a svůj boj s vodním živlem vydrží vést jen do času.
33
Vysychající přítok Moravy.
34
Krásná lesní cesta po levém břehu Moravy.
35
Mostek přes malý pravostranný přítok Moravy.
36
Zátiší s pařezem a pahýlem na břehu Moravy.
37
Kolem Moravy již začínají růst lopuchy.
38
Existuje takové přísloví: Křivého dříví v lese nejvíc. A zde dochází k jeho naplnění.
39
Křížek na pravém břehu Moravy.
40
Mechem porostlý padlý kmen asi příliš stabilní břeh řece nečiní.
41
Choroše se dokáží uchytit i na relativně zdravém buku.
42
Malá peřej Moravy.
43
Kameny v řece se pohybují jen při velkých vodách.
44
Kamenitý potok posiluje Moravu z levého břehu kaskádou malých vodopádů.
45
Morava posílená o Kamenitý potok uhání dále na jih.
46
Nestabilní lávka přes Moravu.
47
Levostranný přítok Moravy.
48
Lávka nad levostranným přítokem Moravy.
49
Levý břeh Moravy tvoří kameny a stromy.
50
Voda řeky Moravy má charakteristickou barvu.
51
Vidlicovité rozcestí na levém břehu Moravy.
52
Trojice platanů pravém břehu Moravy.
53
Most před Moravu na naučné stezce Králický Sněžník.
54
Slunce proniká na hladinu Moravy.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:53:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Moravy | Morava od pramene pod Vilemínku - Po proudu:Dolní Morava | Dolní Morava - Hanušovice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!