Řeka Morava / Dolní MoravaMorava pod Vilemínkou - Dolní Morava
Dolní Morava - Hanušovice

Dolní Morava je vůbec první obcí na toku řeky Moravy. Řeka tu teče převážně jižním směrem a v dolním úseku obce se stáčí na jihovýchod. Morava tu přijímá zprava Mlýnský potok a z obou stran spoustu malých přítoků. Najdeme tu několik malých jezů, které zdvihají vodu pro malé náhony po obou březích. Ač se jedná o vesnici, znečištění tu je již znát pouhým okem a jen stěží lze doporučit pít tu vodu přímo z řeky. Přesto lze o řece říci, že je v tomto úseku malebná.


Bystrý horský charakter řeky se u první obce – Dolní Morava, začíná mírnit.
1
Malý levostranný přítok Moravy nad obcí Dolní Morava.
2
Odraz slunečních paprsků se sytě zeleným javorovým listím dodává řece jedinečné kouzlo.
3
První větší levobřežní niva Moravy a za ní vrch, zvaný Slamník.
4
Levostranný přítok posiluje řeku Moravu při vstupu do obce Dolní Morava.
5
Závora brání přístupu do hor nepovolaným vozidlům.
6
Srdce rybáře, milujícího pstruhy tu jistě zajásá.
7
Průzračná voda řeky Moravy.
8
Malý most přes řeku Moravu v obci Dolní Morava.
9
Most přes řeku Moravu na prodloužení hlavní trasy nad záchytným parkovištěm v obci Dolní Morava.
10
Jez s malým rybochodem v horní části obce Dolní Morava.
11
Mezi jezem a mostem v horní části obce Dolní Morava.
12
Pohled z mostu po proudu řeky v horní části obce Dolní Morava.
13
Zde se na pravém břehu řeky Moravy zvedá vysoký svah.
14
Buky všech velikostí, stáří i zdravotních stavů, lemují vlastně celý horní tok řeky Moravy.
15
Sluneční horská romantika se tu prolíná s potřebou elektrického proudu.
16
Morava tu ještě zdaleka nevypadá jako veliká řeka.
17
Romantický úsek Moravy pod bukovým svahem.
18
Pobřežní smrk při Moravě v obci Dolní Morava.
19
další z malých levostranných přítoků řeky Moravy v obci Dolní Morava.
20
V obci Dolní Morava narazíme na možná první kousíček téměř písečného břehu řeky Moravy.
21
Doslova prosluněné vody řeky Moravy.
22
Záchytné parkoviště v obci Dolní Morava je poslední možností k zaparkování pro motorizované turisty, kteří chtějí dojít ku prameni řeky Moravy.
23
Jsme uprostřed obce Dolní Morava, ale zastavěnost je tu jen v některých místech, zato řeka musí protékat bez přestávek.
24
Jsme zhruba v nadmořské výšce 630 m a břehy řeky Moravy začínají lemovat vrby.
25
Pohled proti proudu Moravy v obci Dolní Morava.
26
Stěží lze vinit palety z jejich přítomnosti v řece, ta vina je pouze na lidech.
27
Občasný levostranný přítok Moravy byl zkanalizován a husí krk rovněž kráse nepřidá.
28
Širší  most přes řeku Moravu v obci Dolní Morava.
29
Hydrant na břehu řeky Moravy vypadá přinejmenším zajímavě.
30
Levý břeh Moravy je tu zpevněn do opěrné zdi.
31
Jeden z mostů přes řeku Moravu v obci Dolní Morava.
32
Ledabyle pohozené smrkové klády na levém břehu Moravy v obci Dolní Morava.
33
Jeden z mostů přes řeku Moravu v obci Dolní Morava čelním pohledem.
34
Malý jez na řece Morava v obci Dolní Morava.
35
Most přes řeku Morava v obci Dolní Morava, směrem na Horní Moravu.
36
Čerstvě upravená levobřežní niva Moravy se svou krásou vůbec nemůže rovnat řece.
37
Nazelenalý je spíše dojem, než vlastní voda řeky Moravy.
38
Potrubní dvojice přivádí slabý přítok zleva do řeky Moravy.
39
Sytá zeleň levobřežní nivy řeky Moravy.
40
Autobusová zastávka v Dolní Moravě a pak most přes řeku Moravu.
41
Jak vidno, kořeny stromů udržují břehy řeky v mezích, když nejsou, dochází k snadnějšímu vymílání břehů.
42
Most přes řeku Moravu u autobusové zastávky v obci Dolní Morava.
43
Boží muka na levém břehu Moravy.
44
Nadjezí řeky Moravy.
45
Detail nadjezí na horním toku Moravy, Dolní Morava.
46
Vodou prosvítají detaily vodní stavby nad jezem Moravy.
47
Propust v jezu.
48
Pod jezem vždy řeka nabírá sílu.
49
Skrytá lávka za domem.
50
Velký most přes řeku Moravu v obci Dolní Morava.
51
Kostel sv. Aloise v Dolní Moravě.
52
Nadjezí pod velkým mostem v obci Dolní Morava.
53
Jez pod velkým mostem v Dolní Moravě je vlastně dvoustupňový.
54
V podjezí to vždycky vypadá, že je vody méně.
55
Řeka Morava je ochuzená o vodu náhonu a je to na ní znát.
56
Pravobřežní niva Moravy v obci Dolní Morava.
57
Počátek levobřežního náhonu v Dolní Moravě nad nízkým jezem.
58
Vrch za pravobřežní nivou Moravy by mohl být Klepáč.
59
Mlýnský potok posiluje Moravu zleva v obci Dolní Morava.
60
Řeka Morava čerstvě posílená o Mlýnský potok.
61
Most přes Moravu pod jejím soutokem s Mlýnským potokem.
62
Břehy Moravy jsou prosluněné a řeka, která již ztratila sílu horské bystřiny tu začíná pomalu nabývat na síle.
63
Pod obcí Dolní Morava je pravobřežní niva Moravy již dosti rozlehlá.
64
Kamenné křížky tu, ostatně jako po celé naší zemi, pocházejí vesměs z druhé poloviny XIX. století a to v těchto končinách znamená německé nápisy.
65
Silnice mezi obcemi Červený Potok a Dolní Morava a masív Králického Sněžníku v pozadí.
66
Poslední silniční most přes Moravu v obci Dolní Morava se nachází v místní části, zvané U potoka.
67
Trochu zapršelo a Morava si to již o značné síle proudí mezi vrbami na jihovýchod.
68
Levobřežní niva Moravy v obci Dolní Morava U potoka.
69
Jedno z mnoha nikdy nepoužitých opevnění z dob nastupující druhé světové války, jakých je v okolí spoustu se nachází nedaleko obce Dolní Morava.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:54:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Morava od pramene pod Vilemínku | Morava pod Vilemínkou - Dolní Morava - Po proudu:Dolní Morava - Hanušovice | Hanušovice


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!