Řeka Morava / HanušoviceDolní Morava - Hanušovice
Hanušovice - Postřelmov

Řeka Morava přitéká do města Hanušovice směrem východním, po soutoku s říčkou Krupá mění směr na jihovýchodní a po soutoku s říčkou Branná se již ubírá na jih. Oba tyto přítoky jsou levostranné, níže se k nim připojuje ještě Kopřivná. Ostatní přítoky po obou stranách jsou již jen malými krátkými potůčky. Najdeme tu jeden vysoký jez a několik menších jízků. Levobřežní náhon protéká horní polovinou města a do Moravy se vrací nad železničním mostem. Železniční mosty tu přetínají Moravu dva, jakož i několik silničních mostů a lávek pro pěší a cyklisty. Při průtoku městem regulace toku jistě nepřekvapí, asi nejznatelněji je to znát na pravém břehu ve střední části města, kdy obydlená území chrání hráz. Kvalita vody odpovídá průtoku městem, ale stále jsem na horním toku, což se příznivě odráží v její čistotě.


Most přes levostranný přítok Moravy, říčku Krupá, pohledem přes křižovatku tří silnic na Králíky, Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice.
1
Jez na Moravě nad Hanušovicemi pod soutokem s říčkou Krupá, v pozadí železniční most přes Moravu na trati Hanušovice – Lichkov.
2
Detail jezu pod soutokem s říčkou Krupá, kdy jsou krásně vidět jednotlivé kameny přes čistou proudící vodu.
3
Spodní stupeň jezu pod soutokem s říčkou Krupá.
4
Morava uhání na jih k městu Hanušovice pod jezem pod soutokem s říčkou Krupá.
5
Počátek levobřežního mlýnského náhonu v Hanušovicích, zajímavý je vodní tunel v pozadí, kterým se náhod dostává pod silnicí.
6
Stavidlo na levobřežním mlýnském náhonu v Hanušovicích, které umožňuje svést vodu z náhonu prudkým spádem do Moravy.
7
Levobřežní náhon Moravy nad Hanušovicemi pohledem proti proudu od mostu pod silnicí, vlevo je vidět stavidlo, které umožní pustit vodu do hlavního toku.
8
Zajímavý most přes mlýnský náhon v Hanušovicích.
9
Řeka Morava nad Hanušovicemi a opěrná zeď s hlavní silnicí.
10
Malý levostranný přítok Moravy těsně nad Hanušovicemi.
11
Když Morava přitéká do Hanušovic, uhýbá doprava, zatímco silnice doleva.
12
Morava na severním okraji Hanušovic.
13
Most přes Moravu na severním okraji Hanušovic pohledem z levého břehu.
14
Morava v Hanušovicích zprvu teče jen mezi několika domy.
15
Levobřežní mlýnský náhon ústí v Hanušovicích zpět do Moravy splavem.
16
Morava v Hanušovicích přibírá levobřežní mlýnský náhon nad železničním mostem.
17
Železniční most přes Moravu v Hanušovicích. Trať je ve směru na Lichkov.
18
Malý jez na řece Moravě v Hanušovicích pod železničním mostem v centru města.
19
Silniční most přes Moravu v centru města Hanušovice, ulice Hlavní.
20
Morava nad soutokem s říčkou Branná pohledem ze silničního mostu.
21
Soutok řeky Morava s říčkou Branná v Hanušovicích.
22
Detail soutoku řeky Morava s říčkou Branná v Hanušovicích.
23
Malý stupínek na řece Moravě v Hanušovicích těsně pod soutokem s říčkou Branná.
24
Lávka přes Moravu v Hanušovicích vede ke hřišti a tenisovým kurtům.
25
Když se detail zadaří, může růst strom přímo z vody, zde však jde pouze o visící větev nad řekou Moravou v Hanušovicích.
26
Pravobřežní hráz řeky Moravy v Hanušovicích chrání nízko položená lidská obydlí.
27
Lopuchový ostrov rozděluje Moravu v Hanušovicích na dva téměř rovnocenné proudy.
28
Silniční most přes Moravu v Hanušovicích ve směru od Šumperka.
29
Pohled po proudu Moravy v Hanušovicích ze silničního mostu ve směru na Šumperk za železniční trať na Zábřeh na Moravě.
30
Pohled proti proudu Moravy v Hanušovicích ze železničního mostu na trati na Zábřeh na Moravě na silniční most ve směru na Šumperk.
31
Pohled po trati přes železniční most přes Moravu na zhlaví v Hanušovicích.
32
Esíčko řeky Moravy v Hanušovicích pod železničním mostem na trati na Zábřeh na Moravě.
33
Ač to může vypadat jako vyústění kanalizace, jde o soutok řeky Moravy s potokem Kopřivná. Inu každý soutok s sebou nenese romantické prostředí.
34
Řeka Morava v Hanušovicích nad silničním mostem, spojujícím ulice Zábřežská a Na Holbě.
35
Silniční most přes řeku Moravu, spojující ulice Zábřežská a Na Holbě v Hanušovicích.
36
Potrubní most nad nehezky napřímeným tokem Moravy v Hanušovicích.
37
Malý most v jižní části města Hanušovice, který vede z ulice Zábřežská do ulice Pod hradem.
38
Morava opouští Hanušovice a uhání dále na jih, směrem na Postřelmov.
39
Rozlučme se s Moravou v Hanušovicích překrásným ranní pohledem na Slunce v hladině řeky.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:54:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Dolní Morava | Dolní Morava - Hanušovice - Po proudu:Hanušovice - Postřelmov | Postřelmov


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!