Baťův kanál / Veselí nad Moravou - RohatecVeselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se z pravého břehu řeky Moravy odděluje druhá kopaná část Baťova kanálu. Míjí obec Vnorovy a poté se kříží s řekou Moravou ve stejné úrovni hladin. Dále pokračuje na jih a kříží se opět ve stejné úrovni s říčkou Veličkou, protéká přes město Strážnice a obce Petrov, kde přijímá zleva potok Radějovka a Sudoměřice, kde se nachází výklopník. Poté se Baťův kanál stává státní hranicí mezi Českou republikou a Slovenskem. Posledním důležitým bodem je pak slovenský koncový přístav Skalica. Za ním již Baťův kanál pokračuje korytem Sudoměřického potoka a záhy vrací své vody řece Moravě oproti obci Rohatec. Najdeme několik plavebních komor a mnoho mostů a lávek. Čistota vody je tu solidní.


V Uherském Ostrohu se odděluje od hlavního toku řeky Moravy nejdříve pravobřežní kanál, odlehčovací rameno Nová Morava, to ještě není Baťův kanál.
1
Poklidná část Baťova kanálu u města Veselí nad Moravou.
2
Kostel ve Vnorovech pohledem po proudu Baťova kanálu od Veselí nad Moravou.
3
Stavidlo na Baťově kanálu u Veselí nad Moravou, v pozadí železniční most přes Moravu.
4
Pohled proti proudu Moravy z mostu u Zarazic.
5
Most přes Baťův kanál u Zarazic.
6
Pohled po proudu Baťova kanálu z mostu u Zarazic směrem ke Strážnici.
7
Přístav, takové spíše klidné místo, na Baťově kanálu u Vnorov.
8
Most přes Baťův kanál u Vnorov.
9
Pohled po proudu Moravy z mostu u Vnorov směrem ke křížení s řekou Moravou.
10
Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou u Vnorov je bezesporu technicky zajímavě provedeno.
11
Plavební komora na Baťově kanálu těsně pod křížením s řekou Moravou u Vnorov.
12
Loď s výletníky připlouvá proti proudu Baťova kanálu k plavební komoře u Vnorov.
13
Odraz Slunce od hladiny Baťova kanálu pod plavební komorou u Vnorov.
14
Baťův kanál pohledem z výletního plavidla na úrovňovém křížení s Veličkou.
15
Paní lodní průvodkyně ukazuje turistům zajímavosti při vyhlídkové plavbě po Baťově kanálu nedaleko plavební komory ve Strážnici na úrovňovém křížení s Veličkou.
16
Pohled proti proudu Baťova kanálu z mostu ve Strážnici.
17
Most přes Baťův kanál nad přístavem ve Strážnici.
18
Baťův kanál pod mostem ve Strážnici.
19
Prodejna lodních lístků a občerstvovna mezi mostem a přístavem na levém břehu Baťova kanálu ve Strážnici.
20
Baťův kanál ve Strážnici má svého vodníka, zcela živého, jen mu kapat voda ze šosu...
21
Turisté čekají na vyhlídkovou plavbu po Baťově kanálu.
22
Přístav na Baťově kanálu ve Strážnici.
23
Menší most přes Baťův kanál ve Strážnici.
24
Baťův kanál ve Strážnici.
25
Jeden z mostů přes Baťův kanál ve Strážnici a cesta po jeho levém břehu.
26
Pěšina po levém břehu Baťova kanálu ve Strážnici.
27
Čistička odpadních vod ve Strážnici.
28
Levobřežní vyústění stružky do Baťova kanálu ve Strážnici.
29
Pravobřežní stavidlo na Baťově kanálu pod jedním z mostů ve Strážnici.
30
Podjezdy pod mosty jsou řešeny po celém toku Baťova kanálu velice podobně, jako je to ve Strážnici.
31
Po Baťově kanálu je možné cestovat ve vypůjčených člunech, což může být naprosto úžasné.
32
Vrby zpevňují břehy Baťova kanálu kolem Strážnice, ale ty byly původně holé.
33
Most přes Baťův kanál v obci Petrov.
34
Nájezd pro lodě do přístaviště Petrov.
35
Zde se dají na vodu spouštět lodě. Baťův kanál, přístaviště Petrov.
36
Přístaviště na Baťově kanálu Petrov.
37
Plavební komora Petrov otevírá spodní vrata pro člun, aby mohl pokračovat po proudu Baťova kanálu.
38
Pod plavební komorou v Petrově je Baťův kanál poněkud širší a umožňuje tak snadné míjení plavidel.
39
Pohled zespoda z pravého břehu Baťova kanálu na vrata plavební komory Petrov.
40
Pod obcí Petrov posiluje Baťův kanál zleva potok Radějovka, či přesněji řečeno, Baťův kanál dále pokračuje upraveným korytem Radějovky.
41
Baťův kanál pod obcí Petrov.
42
Malý most přes Baťův kanál pod Petrovem, směrem na Sudoměřice.
43
Jeden z mnoha přímých úseků Baťova kanálu pohledem z malého mostu pod Petrovem.
44
Baťův kanál nad Sudoměřicemi.
45
Pohled proti proudu Baťova kanálu ze silničního mostu u Sudoměřic.
46
Silniční most, silnice I/55 přes Baťův kanál mezi městy Veselí nad Moravou a Hodonín.
47
Na Baťově kanálu pod silničním mostem, silnice I/55 u Sudoměřic právě proplouvá loď, jejíž posádka mává na fotografa, budiž tedy zvěčněna… Je zajímavé též pozorovat, co dokáže Slunce v rozčeřené vodě za lodí.
48
Přímý úsek Baťova kanálu mezi Valchou a výklopníkem u Sudoměřic.
49
Odbočka z Baťova kanálu do přístavu u výklopníku.
50
Vzadu Baťův kanál, vpředu odbočka do přístavu Sudoměřice.
51
Přístav na Baťově kanálu u výklopníku.
52
Vodník stráží přístaviště u výklopníku.
53
Baťův kanál tvoří níže část státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskem, proto  není divu, že v přístavu v Sudoměřicích u výklopníku kotví také slovenská loď.
54
Výklopník v celé své kráse zblízka. Sem se dříve dopravoval po zemi lignit z Ratíškovic a nakládal se tu právě přes výklopník na nákladní lodě, plující proti proudu Baťova kanálu.
55
Pohled na výklopník a přístav Sudoměřice z náspu u nedalekého železničního mostu.
56
Železniční most přes Baťův kanál pod výklopníkem na trati Veselí nad Moravou – Rohatec.
57
Dalo by se říci, že Sudoměřický potok posiluje Baťův kanál zleva u Sudoměřic, ve skutečnosti však Baťův kanál pokračuje prohloubeným korytem Sudoměřického potoka dále na přístav Skalica.
58
Rodinný výlet na vypůjčené lodi mezi slovenským přístavem Skalica a Sudoměřicemi.
59
Horní část slovenského přístavu Skalica.
60
V přístavu Skalica.
61
Prístav Skalica nás vítá.
62
Jediným přístavem na slovenské straně Baťova kanálu je Skalica, zato je to přístav koncový a na místní poměry dosti velký.
63
Místo pro naloďování v přístavu Skalica.
64
Cyklostezka na slovenské straně Baťova kanálu pokračuje směrem na jih.
65
Přístav Skalica je vlastně jakousi dolní točnou na Baťově kanálu.
66
Lodě mohou po Baťově kanálu plout nejvýše nad tento splav, pod kterým je dalšímu pokračování Baťova kanálu možné říkat spíše Sudoměřický potok.
67
Most přes Baťův kanál / Sudoměřický potok zhruba půl kilometru nad vyústěním do řeky Moravy u Rohatce.
68
Zde už lodě opravdu plout nemohou, snad vyjma kajaku s odvážným kajakářem.
69
Hráz podle pravého Baťova kanálu / Sudoměřického potoka nad vyústěním do řeky Moravy.
70
Vtok menšího kanálu do Sudoměřického potoka / Baťova kanálu.
71
Křižovatka polních cest na pravém břehu Sudoměřického potoka / Baťova kanálu nad jeho vtokem do Moravy.
72
Stěží bychom bez bližší znalosti hádali toto za Baťův kanál. Jde o jeho nejspodnější tok korytem sudoměřického potoka.
73
Poslední most přes Baťův kanál / Sudoměřický potok nad vyústěním do řeky Moravy oproti obci Rohatec.
74
Nenápadný, ale vlastně důležitý soutok. Baťův kanál, který je ve své dolní části veden korytem Sudoměřického potoka ústí do řeky Moravy oproti obci Rohatec.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:58:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou - Po proudu:Hodonín


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!