Řeka Morava / Veselí nad MoravouUherské Hradiště - Veselí nad Moravou
Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec

Ve městě Veselí nad Moravou řeka Morava opět dává své vody ve službu pro Baťův kanál, kde najdeme přístaviště, a její tok tak slábne. Přibírá tu nad městem zleva potok Svodnice. Tok je tu pochopitelně regulován, nachází se tu jez a pravobřežní mlýnský náhon se dvěma rameny. Přes řeku se lze dostat po lávce nad jezem, silničním mostě, lávce v zámeckém parku a dvojitém železničním mostě. Čistota vody v řece je pokažena levobřežní odpadní stokou pod silničním mostem, jinak pod městen se nachází čistička odpadních vod, která však může čistit jen to, co na ní je přivedeno.


Potok zvaný Svodnice posiluje řeku Moravu zleva těsně nad Veselím.
1
Pěšina po levobřežní hrázi Moravy nad Veselím.
2
Jedno z levobřežních slepých ramen Moravy nad Veselím.
3
I za letního parna může být procházka se psem po hrázi Moravy příjemná.
4
Malé přístaviště na levém Břehu Moravy ve Veselí.
5
Přímo teče pravobřežní mlýnský náhon, kdežto hlavní tok Moravy se valí přes jez doleva.
6
Jez na řece Moravě ve Veselí.
7
Napěněná voda pod jezem na řece Moravě ve Veselí.
8
Rybochod při jezu na řece Moravě ve Veselí.
9
Řeka Morava mezi jezem a silničním mostem ve Veselí je za sucha dost chudá na vodu, protože ji oslabují jak Baťův kanál, tak mlýnský náhon.
10
Most přes řeku Moravu, silnice I/54. V pozadí kostel svatého Bartoloměje.
11
Boční detail silničního mostu přes Moravu ve Veselí.
12
Břehy Moravy pod silničním mostem ve Veselí jsou zcela pevné a dávají vyniknout jak nedostatku vody, tak i síle znečištění z levobřežního odpadního vyústění.
13
Pohled po proudu Moravy ze silničního mostu.
14
Kdyby fotografie uměla smrdět, jistě by to udělala, prostě tato odpadní stoka ve Veselí kráse řeky nepřidá.
15
Řeka Morava ve Veselí, zrovna v místě, kde má úplně nejméně vody.
16
Morava vtéká do zámeckého parku ve Veselí, vpravo je vidět vyústění mlýnského náhonu.
17
Mlýnský náhon ve Veselí má dvě ramena, která se spojují těsně nad jeho vtokem do Moravy.
18
Z tohoto pohledu se zdá, že pravobřežní mlýnský náhon ve Veselí má jediné rameno, ale stačí jen popojít.
19
Kostel svatého Bartoloměje ve Veselí nad Moravou.
20
Pravobřežní mlýnský náhon ve Veselí nad Moravou na svém počátku. V pozadí je vidět zámek.
21
Pohled proti proudu. Přímo pod námi je mlýnský náhon, vpravo za mostkem a jezem je hlavní tok Moravy a vzadu vlevo je poznat počátek kopané části Baťova kanálu.
22
Dvojitý most, silnice I/54, přes pravobřežní mlýnský náhon ve Veselí nad Moravou.
23
Žabinec kráse nepřidá a když i laik pozná, že zámku chybí oprava, tak se na takovém místě u mlýnského náhonu ve Veselí nad Moravou srdce příliš nezaraduje.
24
Hezký mostek přes pravobřežní mlýnský náhon ve Veselí nad Moravou.
25
Smuteční vrba u mostu působí vyrovnaným dojmem.
26
Ke každému mlýnu patří vodník, nejinak je tomu i ve Veselí nad Moravou.
27
Barokní socha svatého Jana Nepomuského je umístěna, jak jinak, než u vody, zde proti zámku ve Veselí nad Moravou.
28
Říká se někdy mlýn, ale dnes se jedná většinou o malou vodní elektrárnu, tato je na pravobřežním náhonu ve Veselí nad Moravou.
29
Zámek ve Veselí nad Moravou pohledem nad mostkem přes pravobřežní mlýnský náhon.
30
Vstup do zámku ve Veselí nad Moravou ze zámeckého parku.
31
Rybník v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou.
32
Osamělé torzo stromu v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou se jeví, jako po dávném zásahu bleskem.
33
Lávka přes řeku Moravu spojuje obě části zámeckého parku ve Veselí.
34
Lávku přes Moravu v zámeckém parku ve Veselí pohledem z pravého břehu.
35
Pohled proti klidnému toku Moravy ve Veselí. Po obou březích je zámecký park, v pozadí pak lávka a kostel Svatých Andělů Strážných.
36
Nízký stav vody v řece Moravě v zámeckém parku ve Veselí.
37
Nádherné místo k odpočinku na levém břehu řeky Moravy v zámeckém parku ve Veselí, kde při pouhém dosednutí přichází zvláštní stav, kdy se vše zdá zvládnutelné.
38
Levobřežní hráz chrání obydlená místa ve Veselí nad Moravou před velkými vodami.
39
Řeka Morava ve Veselí nad čističkou odpadních vod.
40
Čistička odpadních vod ve Veselí nad Moravou.
41
Stoka z čističky odpadních vod ve Veselí nad Moravou vrací řece o poznání lepší vodu, než jako přijímá.
42
Železniční most přes Moravu ve Veselí, to jsou vlastně dvě samostatné železné konstrukce.
43
Pohled z levého břehu na železniční most přes Moravu ve Veselí.
44
Ohlédnutí se proti proudu řeky na Veselí nad Moravou.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:58:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Po proudu:Baťův kanál: Veselí nad Moravou - Rohatec


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!