Řeka Morava / Kroměříž - OtrokoviceKroměříž
Otrokovice

Mezi městy Kroměříž a Otrokovice protéká řeka Morava regulovaným korytem na jihovýchod. Samotná regulace je součástí vodního díla, zvaného Baťův kanál, ale vzhledem k chybějící plavební komoře na jezu v Otrokovicích se tam lodního provozu zatím nedočkáme. Snad v roce 2012... Levostranným přítokem tu je říčka Rusava a pravostranným pak potok Dolní Kotojedka. Morava tu protéká poblíž obcí Tlumačov, Kvasice a Bělov. V její blízkosti se nachází maloplošné chráněné území Tlumačovská tůňka. Jediným mostem je tu silniční mezi Kvasicemi a Tlumačovem. Poblíž toku řeky se nachází přírodní rezervace Zástudánčí a přírodní památka Rameno Moravy. Čistotě vody regulace jistě nepomůže a na první pohled se jevilo, že lužní lesy po obou březích jsou až příliš dobře chráněny ochrannými hrázemi.


Od Kroměříže přitéká Morava zcela kanalizovaná, však jde také o Baťův kanál.
1
Pod Kroměříží je Morava a pravobřežní stezka podle ní, jako když střelí.
2
Po pravobřežní ochranné hrázi Moravy vede cyklistická stezka.
3
Lužní les na opačném, levém břehu Moravy patří do přírodního parku Záhlinické rybníky.
4
Levobřežní přítok Moravy, říčka Rusava, posiluje řeku z lužních lesů, nedaleko obce Záhlinice.
5
Profil uměle zbudovaného koryta Moravy je z tohoto pohledu zřejmý. Jen otázka, proč je bráněno velké vodě zaplavovat lužní lesy, zůstává spíše nevyřčena, než neodpovězena.
6
Průsek v pravobřežním lužním lese nedaleko obce Střížovice.
7
Za zelenavými břehy Moravy vidíme hladinu písníku u Tlumačova.
8
Konečně v dáli vidíme oblouk, vždyť voda má v takové nížině téci pomalu a neustále se kroutit a měnit směr, aby její energie nevyprchala.
9
Dolní Kotojedka posiluje řeku Moravu zprava u obce Kvasice.
10
Morava nad soutokem s Dolní Kotojedkou u Kvasic.
11
Levotočivý oblouk Moravy u obce Kvasice.
12
Po mostě přes Moravu mezi Kvasicemi a Tlumačovem vede silnice II/367.
13
Silniční most přes Moravu mezi obcemi Kvasice a Tlumačov, silnice II/367.
14
Odraz nebe v hladině Moravy u Kvasic.
15
Blankytná modř písníku u Tlumačova.
16
Přírodní památka Tlumačovská tůňka leží bez jakéhokoliv překvapení v Tlumačově.
17
Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích.
18
Kostel Československé církve husitské v Kvasicích.
19
Při pohledu od Kvasic můžeme spatřit v dáli za řekou Moravou Tlumačov.
20
Obec Kvasice leží na pravém břehu řeky Moravy.
21
Od řeky Moravy můžeme spatřit všechny tři kvasické kostely bez ohledu na konfesi.
22
Od Kvasické pálenice je to k řece Moravě, coby švestkou dohodil.
23
Ohlédnutí za Kvasicemi, řeku Moravu můžeme spatřit jako proužek vody.oddělený hrází.
24
Morava si to míří ku městu Otrokovice.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 07:57:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Tovačov - Kroměříž | Kroměříž - Po proudu:Otrokovice | Otrokovice - Uherské Hradiště


Řeka Morava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Kyjovka | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!